Hopp til hovedinnhold
Bakterier fra munnhulen til hunden avsettes i såret og kan føre til infeksjon.
Bakterier fra munnhulen til hunden avsettes i såret og kan føre til infeksjon.

Hundebitt

Hundebitt kan gi stygge skader og noen ganger svært alvorlige infeksjoner. Såret bør umiddelbart rengjøres, og terskelen for å søke lege bør være lav.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/sar-hudskader-bitt/hundebitt/ 

Hva skjer ved et hundebitt?

Hvorfor biter hunder?

Behandling

Risiko for hundegalskap (rabies) ved bitt i utlandet

Forebygging av hundebitt

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Dyre- og menneskebitt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. Bittskader og infeksjoner - veileder for helsepersonell. Oslo: FHI; 22.02.2010. Oppdatert 19.01.2019. Hentet 07.02.2019 www.fhi.no 
 2. Dahl E. Dyrebitt ved Oslo Kommunale Legevakt. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 2614-7. PubMed 
 3. Folkehelseinstituttet, Smittevernveilederen: Bittskader og infeksjoner - veileder for helsepersonell. Publisert 22.02.2010, oppdatert 19.01.2019. Nettsiden besøkt 25.11.20. www.fhi.no 
 4. Ellis R, Ellis C. Dog and cat bites. Am Fam Phys 2014; 90: 239-43. pmid:25250997 PubMed 
 5. Thomas N, Brook I. Animal bite-associated infections: microbiology and treatment. Expert Rev Anti Infect Ther. 2011 Feb;9(2):215-26. PMID: 21342069 PubMed 
 6. Esposito S, Picciolli I, Semino M, Principi N. Dog and cat bite-associated infections in children. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2013; 32: 971-6. pmid:23404346 PubMed 
 7. Yaqub S, Bjørnholt JV, Hellum KB, Steinbakk M, Enger AE. Infeksjoner ved bitt. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3194-6. PubMed 
 8. Bula-Rudas FJ, Olcott JL. Human and animal bites. Pediatrics in Review October 2018; 39 (10): 490-500. doi:10.1542/pir.2017-0212 DOI 
 9. Abrahamian FM, Goldstein EJ. Microbiology of animal bite wound infections. Clin Microbiol Rev 2011; 24: 231-46. pmid:21482724 PubMed 
 10. Talan DA, Citron DM, Abrahamian FM et al. Bacteriologic analysis of infected dog and cat bites. Emergency Medicine Animal Bite Infection Study Group. N Engl J Med 1999; 340: 85-92. New England Journal of Medicine 
 11. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2014; 59: 10. pmid:24973422 PubMed 
 12. Oehler RL, Velez AP, Mizrachi M et al. Bite-related and septic syndromes caused by cats and dogs. Lancet Infect Dis 2009; 9: 439-47. pmid:19555903 PubMed 
 13. Spencer O, Banerjee S. Animal bites. BMJ Best Practice, last updated Jan, 2019. Siden besøkt 07.02.2019 bestpractice.bmj.com 
 14. Looke D, Dendle C. Bites (mammalian). BMJ Clin Evid 2015. pmid:21418668 PubMed 
 15. Medeiros IM, Saconato H. Antibiotic prophylaxis for mammalian bites. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 2. Art. No.: CD001738. DOI: 10.1002/14651858.CD001738 DOI 
 16. Tabaka ME, Quinn JV, Kohn MA, Polevoi SK. Predictors of infection from dog bite wounds: which patients may benefit from prophylactic antibiotics?. Emerg Med J 2015; 32(11): 860-3. pmid:25634096 PubMed 
 17. Bhaumik S, Kirubakaran R, Chaudhuri S. ​Primary closure versus delayed or no closure for traumatic wounds due to mammalian bite. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 12. Art. No.: CD011822. DOI: 10.1002/14651858.CD011822.pub2 DOI 
 18. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).