Hopp til hovedinnhold

Lumbalpunksjon

Lumbalpunksjon innebærer å stikke en tynn nål inn i nedre del av ryggen og inn i ryggmargskanalen for å hente ut litt av væsken som omgir ryggmargen, til undersøkelse.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/undersokelser/lumbalpunksjon/ 

Sentralnervesystemet

Spinalvæsken

Hva er lumbalpunksjon?

Hva undersøkes?

Når gjøres lumbalpunksjon?

Lumbalpunksjonen

Etter lumbalpunksjonen

Bivirkninger av lumbalpunksjon

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Lumbalpunksjon. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Cooper N. Lumbar puncture. Acute Med 2011;10: 188. PubMed 
  2. Berg Ravn H, et al. Lumbalpunktur. Lægehåndbogen, sist oppdatert 30.09.2020.
  3. Shaikh F, Brzezinski J, Alexander S, et al. Ultrasound imaging for lumbar punctures and epidural catheterisations: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013 Mar 26;346:f1720. doi:10.1136/bmj.f1720 DOI 
  4. Arevalo-Rodriguez I, Ciapponi A, Roqué-Figuls M, Muñoz L, Bonfill Cosp X. Posture and fluids for preventing post‐dural puncture headache. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD009199. DOI: 10.1002/14651858.CD009199.pub3. DOI 
  5. Johnson KS, Sexton DJ. Lumbar puncture: Technique, indications, contraindications, and complications in adults. UpToDate, last updated 0ct 07, 2021. UpToDate 
  6. Alstadhaug KB, Odeh F, Baloch FK, et al. Hodepine etter spinalpunksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 818-21. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  7. Basurto Ona X, Uriona Tuma SM, Martinez Garcia L, et al. Drug therapy for preventing post-dural puncture headache. Cochrane Database Syst Rev 2013 Feb 28;2:CD001792. Cochrane (DOI) 
  8. Bradbury CL, Singh SI, Badder SR. Prevention of post-dural puncture headache in parturients: a systematic review and meta-analysis. Acta Anaesthesiol Scand. 2013;57: 417. PubMed