Hopp til hovedinnhold

Brannskader, moderate og alvorlige

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skade som følge av eksponering for varme, kjemiske, elektriske eller radioaktive kilder
Forekomst:
I Norge kontakter rundt 10 000 pasienter hvert år primærhelsetjenesten på grunn av brannskader
Symptomer:
Klargjør årsak, varighet av eksponering, intensitet/temperatur, røykeksponering? Eksplosjon?
Funn:
Lokalisasjon, omfang, dybde, skade i luftveiene?
Diagnostikk:
I sykehus intensivovervåkning, ev. rtg. thorax, ev. bronkoskopi
Behandling:
Tverrfaglig. I akuttfasen sikre luftveier, nedkjøling av skadet område, væsketilførsel. Senere legemiddelbehandling, kirurgi med eksisjon, ev. transplantasjon
 1. Guttormsen AB, Onarheim H, Thorsen J. Behandling av alvorlige brannskader. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1236-41. pmid:20567275 PubMed  
 2. Ohm E, Madsen C, Alver K. Skadebildet i Norge. Fordeling etter utvalgte temaområder. Folkehelseinstituttet. Oslo; 2019. ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8092-911-1 www.fhi.no  
 3. Onarheim H, Brekke RL, Guttormsen AB. Brannskadede innlagt i norske sykehus – en populasjonsbasert studie. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1799-802. pmid:27883102 PubMed  
 4. Onarheim H, Guttormsen AB, Eriksen E. Brannskadebehandling gjennom 20 år ved Haukeland Universitetssykehus. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1168-71. PubMed  
 5. Vaagbø G. Behandling av brannskader i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1482-5. PubMed  
 6. Hettiaratchy S, Dziewulski P. Pathophysiology and types of burns. BMJ 2004; 328: 1427-9. PubMed  
 7. Lloyd EC, Rodgers BC, Michener M, Williams MS. Outpatient burns: prevention and care. Am Fam Physician 2012; 85: 25-32. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 8. Varley A, Sarginson J, Young A. Evidence-based first aid advice for paediatric burns in the United Kingdom. Burns 2016; 42: 571-7. pmid:26655279 PubMed  
 9. Perel P, Roberts I, Ker K. Colloids versus crystalloids for fluid resuscitation in critically ill patients. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Feb 28;2:CD000567. Cochrane (DOI)  
 10. European Burns Association. European Practice Guidelines for Burn Care. Version 4. Barcelona; 2017.
 11. Buhre W, Wappler F. Initial care of the severely burned patient. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther. 2009;44:100–107.
 12. Roberts I, Blackhall K, Alderson P, et al. Human albumin solution for resuscitation and volume expansion in critically ill patients. Cochrane Database of Systematic Reviews, November 2011. CD001208.pub4. Cochrane (DOI)  
 13. Bunn F, Roberts IG, Tasker R, Trivedi D. Hypertonic versus near isotonic crystalloid for fluid resuscitation in critically ill patients. Cochrane Database of Systematic Reviews, February 2013. CD002045.pub2. Cochrane (DOI)  
 14. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell. Tetanus (stivkrampe) og tetanusimmunglobulin - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 19.07.2018. Siden besøkt 20.07.2018.
 15. Palmieri T et al. ISBI Practice Guidelines for Burn Care, Part 2. Burns 2018; 44: 1617-1706. pmid:30343831 PubMed  
 16. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 17. Avni T, Levcovich A, Ad-El DD, Leibovici L, Paul M. Prophylactic antibiotics for burn patients: systematic revirew and meta-analysis. BMJ 2010; 340: c241. BMJ (DOI)  
 18. Horch RE, Jeschke MG, Spilker G, Herndon DN, Kopp J. Treatment of second degree facial burns with allografts—preliminary results. Burns. 2005;31:597–602.
 19. Spanholtz TA, Theodorou P, Amini P, Spilker G. Severe burn injuries. Acute and long-term treatment. Dtsch Arztebl Int. 2009; 106: 607–613. doi:10.3238/arztebl.2009.0607 DOI  
 20. Kraft R, Herndon DN, Al-Mousawi AM, et al. Burn size and survival probability in paediatric patients in modern burn care: a prospective observational cohort study. Lancet 2012; 379: 1013-21. PubMed  
 21. Esselman PC, Thombs BD, Magyar-Russell G, Fauerbach JA. Burn rehabilitation: state of the science. Am J Phys Med Rehabil. 2006;85:383–413.
 22. Singer AJ, Dagum AB. Current management of acute cutaneous wounds. N Engl J Med 2008; 359: 1037-46. New England Journal of Medicine  
 23. Norman G, Christie J, Liu Z, Westby MJ, Jefferies JM, Hudson T, Edwards J, Mohapatra DP, Hassan IA, Dumville JC. Antiseptics for burns. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD011821. DOI: 10.1002/14651858.CD011821.pub2. DOI  
 24. Heyneman A, Hoeksema H, Vandekerckhove D et al. The role of silver sulphadiazine in the conservative treatment of partial thickness burn wounds: A systematic review. Burns 2016; 42: 1377-86. pmid:27126813 PubMed  
 25. Nímia HH, Carvalho VF, Isaac C et al. Comparative study of Silver Sulfadiazine with other materials for healing and infection prevention in burns: A systematic review and meta-analysis. Burns 2019; 45: 282-92. pmid:29903603 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bengt Gerdin, professor och överläkare, Brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Anton Hole, seksjonsoverlege, Intensivavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim