Hopp til hovedinnhold

Brannskader, mindre

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Epidermale (førstegrads) og overflatiske delhudsskader (andregrads) som utgjør <15% av kroppsoverflaten hos pasienter mellom 10-50 år, eller <10% hos barn og eldre, ev. <2% dype delhudsskader (andregrads) eller fullhudsskader (tredjegrads)
Forekomst:
Mindre brannskader utgjør ca. 90% av alle brannskader. Kan skyldes varme, kjemiske, elektriske eller radioaktive kilder
Symptomer:
Symptomene er svie, brenning, smerter
Funn:
Kliniske funn er rød, smertefull hud uten eller med blemmer
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse kan være rtg. thorax ved mistanke om lungeaffeksjon
Behandling:
Nedkjøling er viktigste tiltak for å minske omfanget

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Andre undersøkelser

Når henvise (mindre brannskader)

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Prehospital behandling

Behandling i allmennpraksis

Medikamentell behandling

Ansiktsforbrenning

Røykskader

Ekstremitetsforbrenning

Forebyggende tiltak

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Illustrasjoner

Tegninger

Animasjoner

Pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Internasjonale fagmedarbeidere

Fagmedarbeidere

  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Anton Hole, seksjonsoverlege, Intensivavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim