Hopp til hovedinnhold

Hyperkalemi

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Serum kalium på over 5,0 mmol/L, skyldes som regel nedsatt utskillelse av kalium via nyrene eller akutte stressituasjoner i kroppen
Forekomst:
Forholdsvis uvanlig i allmennpraksis, mer vanlig i sykehus der prevalens oppgis til 1-10%
Symptomer:
De mest fremtredende symptomene er muskelsvakhet og unntaksvis slapp paralyse
Funn:
Muskelsvakhet med bortfall av senereflekser, pareser og paralyser
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er måling av elektrolytter, nyrefunksjon, syre/base, EKG
Behandling:
Avhenger av årsaken og nivået av s-kalium og har som mål å bringe kalium intracellulært (akutt) og utskilt via nyrene (litt senere)
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL