Hopp til hovedinnhold

Hyperkalemi

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Serum kalium på over 5,0 mmol/L, skyldes som regel nedsatt utskillelse av kalium via nyrene eller akutte stressituasjoner i kroppen
Forekomst:
Forholdsvis uvanlig i allmennpraksis, mer vanlig i sykehus der prevalens oppgis til 1-10%
Symptomer:
De mest fremtredende symptomene er muskelsvakhet og unntaksvis slapp paralyse
Funn:
Muskelsvakhet med bortfall av senereflekser, pareser og paralyser
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er måling av elektrolytter, nyrefunksjon, syre/base, EKG
Behandling:
Avhenger av årsaken og nivået av s-kalium og har som mål å bringe kalium intracellulært (akutt) og utskilt via nyrene (litt senere)

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Monitorering

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere?

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL