Hopp til hovedinnhold

Hyperkalemi

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Serum kalium på over 5,0 mmol/L, skyldes som regel nedsatt utskillelse av kalium via nyrene eller akutte stressituasjoner i kroppen
Forekomst:
Forholdsvis uvanlig i allmennpraksis, mer vanlig i sykehus der prevalens oppgis til 1-10%
Symptomer:
De mest fremtredende symptomene er muskelsvakhet og unntaksvis slapp paralyse
Funn:
Muskelsvakhet med bortfall av senereflekser, pareser og paralyser
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er måling av elektrolytter, nyrefunksjon, syre/base, EKG
Behandling:
Avhenger av årsaken og nivået av s-kalium og har som mål å bringe kalium intracellulært (akutt) og utskilt via nyrene (litt senere)
 1. Viera AJ. Potassium disorders: hypokalemia and hyperkalemia. Am Fam Physician. 2015 Sep 15;92(6):487-495.
 2. Palmer BF, Clegg DJ. Diagnosis and treatment of hyperkalemia. Cleve Clin J Med. 2017 Dec;84(12):934-942. PMID: 29244647. PubMed  
 3. Rasmussen JE, Bjerring AW. En kvinne i 40-årene med brystsmerter og livstruende bradykardi. Tidsskr Nor Legeforen 2022. doi:10.4045/tidsskr.21.0664 DOI  
 4. Nyirenda M, Tang JI, Padfield PL, Seckl JR. Hyperkalaemia. Clinical review. BMJ 2009; 339: b4114. BMJ (DOI)  
 5. Smith JC, Siddique H, Corrall RJ. Misinterpretation of serum cortisol in a patient with hyponatremia. BMJ 2004; 328: 215-6. British Medical Journal  
 6. Yarlagadda S. Assessment of hyperkalaemia. BMJ Best Practice, last updated Jan 12, 2015.
 7. Diercks DB, Shumaik GM, Harrigan RA. Electrocardiographic manifestations: electrolyte abnormalities. J Emerg Med 2004;27:153-160. PubMed  
 8. Tazmini K. Hyperkalemi. Norsk legemiddelhåndbok. Sist oppdatert februar 2021. www.legemiddelhandboka.no  
 9. Batterink J, Cessford TA, Taylor RAI. Pharmacological interventions for the acute management of hyperkalaemia in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD010344. DOI: 10.1002/14651858.CD010344.pub2 DOI  
 10. Glasziou P. Practice corner: the first symptom of hyperkalaemia is death EBM note. Evidence-Based Medicine 2004; 9: 8-9.
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL