Hopp til hovedinnhold

Hypokalemi

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Hypokalemi er s-kalium under 3,5 mmol/L
Forekomst:
Ingen uvanlig tilstand
Symptomer:
Gir ukarakteristiske symptomer som slapphet/uopplagthet, muskelsmerter og muskelsvakhet i underekstremitetene
Funn:
Ingen typiske kliniske funn
Diagnostikk:
Utredes med måling av elektrolytter, kreatinin, ev. syrebasestatus, EKG
Behandling:
Vanligvis normaliseres hypokalemi ved å behandle den underliggende tilstanden, ev. kaliumtilskudd peroralt
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim