Hopp til hovedinnhold

Hypokalemi

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hypokalemi er s-kalium under 3,5 mmol/L
Forekomst:
Ingen uvanlig tilstand
Symptomer:
Gir ukarakteristiske symptomer som slapphet/uopplagthet, muskelsmerter og muskelsvakhet i underekstremitetene
Funn:
Ingen typiske kliniske funn
Diagnostikk:
Utredes med måling av elektrolytter, kreatinin, ev. syrebasestatus, EKG
Behandling:
Vanligvis normaliseres hypokalemi ved å behandle den underliggende tilstanden, ev. kaliumtilskudd peroralt
  1. Viera AJ. Potassium disorders: Hypokalemia and hyperkalemia. Am Fam Physician. 2015 Sep 15;92(6):487-495.
  2. Kabadi U. Assessment of hypokalaemia. BMJ Best Practice, last updated Nov 2017.
  3. Mount DB. Causes of hypokalemia in adults. UpToDate, last updated Mar 09, 2020.. UpToDate  
  4. Parmar MS, Muppidi V, Bashir K. Gitelman Syndrome. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 10, 2021. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  5. Tazmini K. Hypokalemi. Norsk legemiddelhåndbok. Sist oppdatert 20.02.2017. legemiddelhandboka.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim