Hopp til hovedinnhold

Hyponatremi og SIADH

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Serum-natrium under 135 mmol/L. Vanligste årsak er en kombinasjon av vannoverskudd og normal eller lett nedsatt natrium-nivå
Forekomst:
Hyppig forekommende elektrolyttforstyrrelse
Symptomer:
Som regel vage og diffuse, ev. moderate (hodepine, kvalme). Ved alvorlig hyponatremi ses ev. oppkast, forvirring, kramper, koma, pustevansker, respirasjonsstans
Funn:
Avhenger av underliggende sykdom og grad av hyponatremi. Ev. ødem, tegn på hjerte- nyre- eller leversvikt, dehydrering, nevrologiske funn, sjokk
Diagnostikk:
Blod- og urinprøver som elektrolytter, osmolalitet, nyrefunksjon, samt målrettete tilleggsprøver for utredning av underliggende årsak
Behandling:
Avhengig av alvorlighetsgrad, om rask eller langsom debut, volumstatus, grad av symptomer og underliggende årsak
 • Nasjonal veileder i endokrinologi. Tazmini K, Winther J, Sørheim JI. Hyponatremi og SIADH. Sist oppdatert 28.09.2021. Versjon 1.3
 • Lindner G, Schwarz C, Haidinger M, Ravioli S. Hyponatremia in the emergency department. Am J Emerg Med. 2022 Jul 19;60:1-8. Epub ahead of print. PMID: 35870366
 1. Winther JA, Følling I. Hyponatremi: patofysiologi, diagnostikk og behandling. Indremedisineren. 03/2017. Publisert 13.10.2017, siden besøkt 05.09.2022 indremedisineren.no  
 2. Lindner G, Schwarz C, Haidinger M, Ravioli S. Hyponatremia in the emergency department. Am J Emerg Med. 2022 Jul 19;60:1-8. Epub ahead of print. PMID: 35870366 PubMed  
 3. Nasjonal veileder i endokrinologi. Tazmini K, Winther J, Sørheim JI. Hyponatremi og SIADH. Sist oppdatert 28.09.2021. Versjon 1.3 metodebok.no  
 4. Spasovski G, Vanholder R, Allolio B, et al; Hyponatraemia Guideline Development Group. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. Eur J Endocrinol 2014, Feb 25;170(3):G1-47. PMID: 24569125. DOI: 10.1530/EJE-13-1020 DOI  
 5. Gandhi S, Shariff SZ, Al-Jaishi A, et al. Second-generation antidepressants and hyponatremia risk: A population-based cohort study of older adults. Am J Kidney Dis 2016. pmid:27773479 PubMed  
 6. Nordmo E, Nilsen T. Hyponatremi - en potensielt alvorlig bivirkning av tarmtømmingsmidler. Nor Farmaceut Tidsskr 2020; 128: 26-7. PubMed  
 7. Castberg I, Spigset O. Hyponatremi ved bruk av psykofarmaka. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1610-1. PubMed  
 8. Sterns RH. Disorders of plasma sodium--causes, consequences, and correction. N Engl J Med. 2015 Jan;372(1):55-65. doi: 10.1056/NEJMra1404489 DOI  
 9. Braun MM, Barstow CH, Pyzocha NJ. Diagnosis and Management of sodium disorders: hyponatremia and hypernatremia. Am Fam Physician 2015 Mar 1;91(5):299-307.
 10. Nagler EV, Haller MC, Van Biesen W et al. Interventions for chronic non‐hypovolaemic hypotonic hyponatraemia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 6. Art. No.: CD010965. DOI: 10.1002/14651858.CD010965.pub2. Accessed 08 September 2022 The Cochrane Library  
 11. Felleskatalogen, preparatomtale tolvaptan. Siden besøkt 07.09.2022 www.felleskatalogen.no  
 12. Gankam-Kengne F, et al. Mild hyponatremia is associated with an increased risk of death in an ambulatory setting. Kidney Int. 2013;83(4):700–706.
 13. Hagino T, et al. Hyponatremia at admission is associated with in-hospital death in patients with hip fracture. Arch Orthop Trauma Surg. 2013;133(4):507–511.
 14. Aegisdottir H, Cooray C, Wirdefeldt K, Piehl F, Sveinsson O. Incidence of osmotic demyelination syndrome in Sweden: A nationwide study. Acta Neurol Scand. 2019 Nov;140(5):342-349. PMID: 31343728 PubMed  
 15. Sterns RH. Treatment of hyponatremia: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) and reset osmostat. UpToDate, last updated July 22, 2014. UpToDate  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL