Hopp til hovedinnhold

Hyponatremi

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Defineres som serum-natrium under 135 mmol/L. Den vanligste årsaken er en kombinasjon av vannoverskudd og normal eller lett nedsatt natrium-nivå
Forekomst:
Er en vanlig elektrolyttforstyrrelse
Symptomer:
Er som regel vage og diffuse, ev. moderate (hodepine, kvalme), men ved alvorlig hyponatremi kan det utvikles oppkast, forvirring, kramper, koma, pustevansker, respirasjonsstans
Funn:
Avhenger av underliggende sykdom og grad av hyponatremi. Ev. ødem, tegn på hjerte- nyre- eller leversvikt, dehydrering, nevrologiske funn, sjokk
Diagnostikk:
Er blod- og urinprøver som elektrolytter, osmolalitet, nyrefunksjon, samt målrettete tilleggsprøver til utredning av underliggende årsak
Behandling:
Avhengig av alvorlighetsgrad, akutt eller kronisk debut, symptomer og underliggende årsak. Målsetningen er å forhindre forverring av hypernatremi, lindre symptomer, unngå komplikasjoner og gradvis korrigere elektrolytter og ev. ubalanser i volumstatus 
  • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL