Hopp til hovedinnhold

Addisonkrise, akutt binyrebarksvikt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Livstruende tilstand på grunn av for lite av eller et plutselig fall i binyrebarkhormoner, vanligvis utløst av en annen sykdom eller stress
Forekomst:
Ca. 6-8 tilfeller per 100 pasientår hos pasienter med kronisk binyrebarksvikt
Symptomer:
Sjokkutvikling, hypotensjon, + symptomer som feber, generell svakhet, svimmelhet, tretthet, anoreksi, kvalme, forvirring, koma
Funn:
Hypotensjon, dehydrert, takykardi, feber, motorisk uro, ev. forvirring
Diagnostikk:
I sykehus måles kortisol, elektrolytter, blodsukker
Behandling:
Behandles med infusjon av hydrokortison og fysiologisk saltvann
  1. Rushworth RL, Torpy DJ, Falhammar H. Adrenal Crisis. N Engl J Med 2019; 381: 852-61. pmid:31461595 PubMed  
  2. Hahner S, Loeffler M, Bleicken B, et al. Epidemiology of adrenal crisis in chronic adrenal insufficiency: the need for new prevention strategies. Eur J Endocrinol 2010;162:597-602. PMID: 19955259 PubMed  
  3. Allolio B. Extensive expertise in endocrinology. Adrenal crisis. Eur J Endocrinol 2015; 172: 115-24. pmid:25288693 PubMed  
  4. Eyal O, Levin Y, Oren A, et al. Adrenal crises in children with adrenal insufficiency: epidemiologyand risk factors. Eur J Pediatr 2019; 178: 731-8. pmid:30806790 PubMed  
  5. Bornstein SR, Allolio B, Arlt W, et al. Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2016; 101: 364-89. pmid:26760044 PubMed  
  6. Tazmini K, Husebye ES, Løvås K. Binyrebarksvikt. Nasjonal veileder i endokrinologi. Sist oppdatert 31.03.2020. Siden lest 03.03.2021 www.endokrinologi.no  
  7. Hahner S, Spinnler C, Fassnacht M, et al. High incidence of adrenal crisis in educated patients with chronic adrenal insufficiency: a prospective study. J Clin Endocrinol Metab 2015;100:407-416. PMID: 25419882 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Trondheim