Hopp til hovedinnhold

Forgiftning, benzodiazepiner

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inntak av benzodiazepiner i toksisk dose, ev. kombinasjonsforgiftning med andre stoffer
Forekomst:
Er en av de hyppigste forgiftningene
Symptomer:
Kommer raskt og er ataksi, dysarti, svimmelhet, kvalme, muskelsvakhet, somnolens og eventuelt mydriasis eller miose
Funn:
Ofte få og fredelige funn som regel av nevrologisk art
Diagnostikk:
Ingen aktuelle prøver
Behandling:
Ved overdosering må inntatt mengde, toleranse, eventuelt inntak av andre agens, klinikken og tidsperspektivet legges til grunn ved vurdering om personen skal til sykehus eller kan observeres hjemme
  1. Andersson JA, Brekke M, Vallersnes OM. Akutt forgiftning ved rusrelatert bruk av benzodiazepiner. Tidsskr Nor Legeforen 2020. doi: 10.4045/tidsskr.20.0035 DOI  
  2. Lader M. Benzodiazepines revisited--will we ever learn? Addiction 2011; 106:2086. PubMed  
  3. Greller H, Gupta A. Benzodiazepine poisoning and withdrawal. UpToDate, last updated Jul 05, 2016. UpToDate  
  4. Giftinformasjonen. Benzodiazepiner - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Sist endret 30. august, 2016.
  5. Parr JM, Kavanagh DJ, Cahill L, et al. Effectiveness of current treatment approaches for benzodiazepine discontinuation: a meta-analysis. Addiction 2009; 104:13. PubMed  
  • Silje FOlven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Dag Jacobsen, overlege, Overvåkningsavdelingen, Medisinsk Divisjon, Ullevål Sykehus, Oslo