Hopp til hovedinnhold

Z-hypnotika forgiftning

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inntak av toksiske doser med hypnotika som de benzodiazepinliknende legemidlene zopiklon og zolpidem
Forekomst:
Økende forbruk av slike legemidler og økende forekomst av overdoseringer og forgiftninger
Symptomer:
Forgiftninger preges av forskjellige grader av nedsatt bevissthet og symptomene kommer raskt
Funn:
Bevissthetspåvirkning og ev. respirasjonshemming
Diagnostikk:
Plasmamålinger har liten verdi
Behandling:
Slike forgiftninger er vanligvis lite alvorlige. Vurder ventrikkeltømming, aktivt kull, ev. flumazenil ved alvorlige forgiftninger
  1. Haga C. Forgiftninger med benzodiazepinliknende legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 473-4. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  2. Folkehelseinstituttet. Legemiddelforbruket i Norge 2014-2018. www.fhi.no  
  3. Mæhle Grimsrud M, Brekke M, Lykke Syse V, Vallersnes OM. Acute poisoning related to the recreational use of prescription drugs: an observational study from Oslo, Norway. BMC Emergency Medicine volume 19, Article number: 55 (2019) . bmcemergmed.biomedcentral.com  
  4. Mitler MM. Nonselective and selective benzodiazepine reseptor agonists - where are we today. Sleep 2000; 23: 39 - 47. PubMed  
  5. Bramness JG, Arnestad M, Karinen R, Hilberg T. Fatal overdose of zopiclone in an elderly woman with bronchogenic carcinoma. J Forensic Sci 2001; 46: 1247 - 9. PubMed  
  6. McMahon LR, Gerak LR, Carter L, Ma C, Cook JM, France CP. Discriminative stimulus effects of benzodiazepine (BZ) (1) receptor-selective ligands in rhesus monkey. J Pharmacol Exp Ther 2002; 300: 505 - 12. PubMed  
  7. Mathieu-Nolf M, Babe MA, Coquelle-Couplet V, Billaut C, Nisse P, Mathieu D. Flumazenil use in an emergency department: a survey. Clin Toxicol 2001; 39: 15 - 20. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)