Hopp til hovedinnhold

Betablokkerforgiftning

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inntak av toksisk dose med betablokker, en adrenerg blokker
Forekomst:
Sjelden årsak til forgiftning
Symptomer:
Kan påvirke bevissthetsnivået, ev. forårsake kramper
Funn:
Hypotensjon og bradykardi er de dominerende kliniske funn, eventuelt AV-blokk
Diagnostikk:
Anamnese og EKG-forandringer, blodsukker, elektrolytter inkludert Ca, kreatinin
Behandling:
Stabiliser pasientens kardiopulmonale status. Gi atropin og væske, ev. glukagon, kalsium, dobutamin
  1. Giftinformasjonen. Betablokkere - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Sist endret 09.02.2017. www.helsebiblioteket.no  
  2. Gummin DD, Mowry JB, Spyker DA et al. 2016 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 34th Annual Report. Clin Toxicol (Phila) 2017:55, 1072-1254. DOI: 10.1080/15563650.2017.1388087 DOI  
  3. Graudins A, Lee HM, Druda D . Calcium channel antagonist and beta‐blocker overdose: antidotes and adjunct therapies. Br J Clin Pharmacol. 2016; 81: 453-61. pmid:26344579 PubMed  
  4. Rennyson SL, Littmann L. Brugada-pattern electrocardiogram in propranolol intoxication. Am J Emerg Med 2010; 28:256.e7.
  5. Barrueto F. Beta blocker poisoning. UpToDate, last updated Nov 04, 2020. www.uptodate.com  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL