Hopp til hovedinnhold

Blyforgiftning

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Risiko for akkumulasjon av bly ved langvarig eksponering og akutt forgiftning ved eksponering for store mengder.
Forekomst:
Sjelden tilstand. Overgang til blyfri bensin har redusert kronisk eksponering
Symptomer:
Avhenger av blynivå. Anemi med blekhet, redusert utholdenhet, takykardi oppstår relativt tidlig
Funn:
Affeksjon av perifere nervesystem, hypertensjon. Hos barn kan man se redusert konsentrasjonsevne, reaksjonsevne, intelligens og skoleprestasjoner.
Diagnostikk:
Hematologi, kreatinin, måling av blynivå i blod og urin
Behandling:
Kelatorbehandling, eventuelt jerntilskudd
  1. Amundsen T, Næss IA, Hammerstrøm J, Brudevold R, Bjerve KS. Blyforgiftning - en oversikt. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1473-6. PubMed  
  2. Goldman RH, Hu H. Lead exposure and poisoning in adults. UpToDate, last updated Nov 04, 2021. www.uptodate.com  
  3. Warniment C, Tsang K, Galazka SS. Lead poisoning in children. Am Fam Physician 2010; 81: 751-7. American Family Physician  
  4. Flora G, Gupta D, Tiwari A. Toxicity of lead: A review with recent updates. Interdisciplinary Toxicology 2012; 5 (2):47-58
  5. Dalhoff K, Larsen EP, Hansen-Nord G. Blyforgiftning. Lægehåndbogen. Sist faglig oppdatert 21.10.2019.
  6. Bradberry S, Sheehan T, Vale A. Use of oral dimercaptosuccinic acid (succimer) in adult patients with inorganic lead poisoning. QJM. 2009;102(10):721. Epub 2009 Aug 20. PMID: 19700440. PubMed  
  7. Bradberry S, Vale A. Dimercaptosuccinic acid (succimer; DMSA) in inorganic lead poisoning. Clin Toxicol 2009;47:617-31. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Tore Amundsen, spesialist i indremedisin, lungesykdommer og blodsykdommer, overlege Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs hospital og 1.amanuensis ISB, DMF, NTNU