Hopp til hovedinnhold

Forgiftning, etanol (akutt)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt forgiftning forårsaket av alkohol med forbigående mental forstyrrelse og muskulær nedsatt koordinering
Forekomst:
I 2014 var det 4151 innleggelser i sykehus i Norge med diagnosen akutt intoksikasjon med eller toksisk virkning av alkohol
Symptomer:
Symptomer avhenger av graden av forgiftning. Ved alvorlige forgiftninger kan det være svekket respirasjon og koma
Funn:
Viktige kliniske funn kan være svekket bevissthet, hypotensjon, hypotermi, arytmi
Diagnostikk:
Ved innleggelse påvises forhøyet etanol, ev. hypoglykemi, ev. syrebaseforstyrrelser, ev. elektrolyttforstyrrelser, ev. arytmi
Behandling:
I de fleste tilfeller symptomatisk. Ved alvorlige forgiftninger væskebehandling, glukose, ev. tiamin, ev. antidot, ev. hemodialyse
 1. Giftinformasjonen. Etanol - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Publisert 20.10.2017. www.helsebiblioteket.no  
 2. Cowan E. Ethanol intoxication in adults. UpToDate, last updated Sep 07, 2016. www.uptodate.com  
 3. Helland A, Skjøtskift S. Medikamentell behandling av alkoholabstinens. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1182-4. PubMed  
 4. Gjersing LR. Alkoholutløste dødsfall i Norge i 2016. Folkehelseinstituttet. 18.01.2018; siden besøkt 19.03.2018
 5. Folkehelseinstituttet. Rusmidler i Norge i 2016. Oslo. 2016 www.fhi.no  
 6. Mayo-Smith MF, Beecher LH, Fischer TL et al. Management of alcohol withdrawal delirium. An evidence-based practice guideline. Arch Intern Med 2004; 164: 1405-12. PubMed  
 7. Amato L, Minozzi S, Vecchi S, Davoli M. Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD005063. DOI: 10.1002/14651858.CD005063.pub3. DOI  
 8. Rosness TA (red.) Alkoholrus og uro. Norsk legemiddelhåndbok. Oslo. Sist rev 22.12.2015, siden besøkt 19.03.2018
 9. Edland-Gryt, Bryhni A, Skretting A, et al. Rusmidler i Norge 2015. SIRUS. Statens institutt for rusmiddelforskning.
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Dag Jacobsen, overlege, Overvåkningsavdelingen, Medisinsk Divisjon, Ullevål Sykehus, Oslo