Hopp til hovedinnhold

Forgiftning, etanol (akutt)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt forgiftning forårsaket av alkohol med forbigående mental forstyrrelse og muskulær nedsatt koordinering
Forekomst:
I 2014 var det 4151 innleggelser i sykehus i Norge med diagnosen akutt intoksikasjon 
Symptomer:
Avhenger av graden av forgiftning. Ved alvorlige forgiftninger kan det være svekket respirasjon og koma
Funn:
Kan være svekket bevissthet, hypotensjon, hypotermi, arytmi
Diagnostikk:
Ved innleggelse påvises forhøyet etanol, ev. hypoglykemi, ev. syrebaseforstyrrelser, ev. elektrolyttforstyrrelser, ev. arytmi
Behandling:
I de fleste tilfeller symptomatisk. Ved alvorlige forgiftninger væskebehandling, glukose, ev. tiamin, ev. antidot, ev. hemodialyse, ev. hyperventilasjon
  1. Giftinformasjonen. Etanol - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Publisert 20.10.2017. www.helsebiblioteket.no  
  2. Cowan E. Ethanol intoxication in adults. UpToDate, last updated Jun 06, 2022. UpToDate  
  3. Helland A, Skjøtskift S. Medikamentell behandling av alkoholabstinens. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1182-4. PubMed  
  4. Raknes G, m.fl. Tall fra Dødsårsaksregisteret 2021. Alkoholutløste dødsfall i Norge. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 10.06.2022 www.fhi.no  
  5. Folkehelseinstituttet. Rusmidler i Norge i 2016. Oslo. 2016 www.fhi.no  
  6. Amato L, Minozzi S, Vecchi S, Davoli M. Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD005063. DOI: 10.1002/14651858.CD005063.pub3. DOI  
  7. Bramness J. Alkoholrus og uro. Norsk legemiddelhåndbok. Sist oppdatert 15.01.2021. www.legemiddelhandboka.no  
  8. Klostranec JM, Vucevic D, Crawley AP, et al. Accelerated ethanol elimination via the lungs. Sci Rep. 2020;10(1):19249. Published 2020 Nov 12. PMID: 33184355 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Dag Jacobsen, overlege, Overvåkningsavdelingen, Medisinsk Divisjon, Ullevål Sykehus, Oslo