Hopp til hovedinnhold

Etylenglykolforgiftning

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inntak av etylenglykol stort nok til å gi toksisk virkning
Forekomst:
Sjelden tilstand, men forekommer som forgiftning hos barn og ved suicidalforsøk hos voksne
Symptomer:
Tidlige symptomer, innen 30 min, er eufori, ataksi, magesmerter, brekninger, nystagmus og redusert bevissthetsnivå
Funn:
Beruselse, bevissthetsreduksjon, kvalme, oppkast og ataksi
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved å måle etylenglykol i serum, påvisning av metabolsk acidose, osmolale forstyrrelser
Behandling:
Kan være inntak av alkohol, korrigering av acidosen, ev. motgift, ev. hemodialyse
  1. Sivilotti MLA, Winchester JF. Methanol and ethylene glycol poisoning. UpToDate, last updated Dec 05, 2016. UpToDate  
  2. Caravati EM, Erdman AR, Christianson G et al. Ethylene glycol exposure: an evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management. Clin Toxicol 2005; 43: 327-45. PubMed  
  3. Giftinformasjonen. Etylenglykol - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Kort oversikt. Fra Giftinformasjonen. Publisert 18.05.2020.
  4. Sivilotti, ML, Burns, MJ, McMartin, KE, Brent, J. Toxicokinetics of ethylene glycol during fomepizole therapy: implications for management. For the Methylpyrazole for Toxic Alcohols Study Group. Ann Emerg Med 2000; 36: 114. PubMed  
  5. Levine M, Curry SC, Ruha AM, et al. Ethylene glycol elimination kinetics and outcomes in patients managed without hemodialysis. Ann Emerg Med 2012; 59:527. PubMed  
  6. Brent J, McMartin K, Phillips S, et al. Fomepizole for the treatment of ethylene glycol poisoning. Methylpyrazole for Toxic Alcohols Study Group. N Engl J Med 1999; 340: 832. New England Journal of Medicine  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Dag Jacobsen, overlege, Overvåkningsavdelingen, Medisinsk Divisjon, Ullevål Sykehus, Oslo