Hopp til hovedinnhold

Fluorforgiftning

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inntak av fluor i toksisk konsentrasjon
Forekomst:
Inntak av for mange fluortabletter er et hyppig fenomen blant småbarn
Symptomer:
Gir vanligvis få eller ingen symptomer. Ved større doser kan det oppstå spyttflod, kvalme, brekninger (kan være blodige), magesmerter, diaré, tørste, CNS-depresjon
Funn:
Er ofte beskjedne, men dehydrering, CNS-depresjon, respirasjonshemming, kramper kan oppstå
Diagnostikk:
Måling av fluor
Behandling:
Rikelig med melk eller kalsiumrik drikke anbefales. Ved høye doser ev. ventrikkeltømning, ev. kalsiumglubionat i.v.
  1. Fluorid til kariesprofylakse - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Oslo: Giftinformasjonen, sist revidert 09.02.2015. http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/legemidler/fluorid-til-kariesprofylakse-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning
  2. Jha SK, Singh RK, Damodaran T, Mishra VK, Sharma DK, Rai D. Fluoride in groundwater: toxicological exposure and remedies. J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2013. 16(1):52-66.
  3. Monsour PA et al. Acute fluoride poisoning after ingestion of sodium fluoride tablets. The Medical Journal of Australia 1984; 141: 503-5. PubMed  
  4. Augenstein WL et al. Fluoride ingestion in children: A review of 87 cases. Pediatrics 1991; 907-12.
  5. Kao WF, Deng JF, Chiang SC: A simple, safe, and efficient way to treat severe fluoride poisoning--oral calcium or magnesium. J Toxicol Clin Toxicol 2004; 42: 33-40. PubMed  
  • Tor André Johannessen, allmennlege, redaktør NEL, Trondheim