Hopp til hovedinnhold

Histaminforgiftning

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en tilstand som skyldes reaksjon på høyt innhold av histamin i næringsmidler
Forekomst:
Sjelden. Forekommer i USA og Japan, vanligvis etter inntak av hermetisert tunfisk, røkt makrell og sardiner
Symptomer:
Hevelse rundt munnen, brennende følelse i munn og hals, hudreaksjoner med rødme og prikking, kvalme, brekninger og hodepine. Kommer gjerne innen en time etter inntak av næringsmidlet
Funn:
Ev. diffust erythem, konjunktival injeksjon, takykardi, bronkospasme, hypotensjon, angioødem, urtikaria
Diagnostikk:
Høye verdier av histamin kan påvises i næringsmidler
Behandling:
Ingen behandling er påkrevd. Tilstanden går over av seg selv
  1. Birkun A. Histamine Toxicity from Fish. Medscape, Dec 26, 2018. emedicine.medscape.com  
  2. Perkins RA, Morgan SS. Poisoning, envenomation, and trauma from marine creatures. Am Fam Physician 2004; 69: 885-90. American Family Physician  
  3. Stratta P, Badino G. Scombroid poisoning. CMAJ 2012; 184:674. Canadian Medical Association Journal  
  4. Marcus EN. Scombroid (histamine) poisoning. UpToDate, last updated Nov 02, 2015. www.uptodate.com  
  5. Smittevernveilederen. Histaminforgiftning - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 24.08.2018. www.fhi.no  
  6. Bédry R, Gabinski C, Paty MC. Diagnosis of scombroid poisoning by measurement of plasma histamine. N Engl J Med 2000; 342:520. New England Journal of Medicine  
  7. Predy G, Honish L, Hohn W: Was it something she ate? Case report and discussion of scombroid poisoning. CMAJ 2003; 168: 587-8. Canadian Medical Association Journal  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim