Hopp til hovedinnhold

Forgiftning, jern

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inntak av jern i toksiske/symptomgivende doser. Alvorlige forgiftninger ses oftest etter inntak av mer enn 40 mg jern/kg kroppsvekt
Forekomst:
De fleste forgiftninger er utilsiktede og medfører ingen eller minimal toksisitet. Hyppigst hos små barn
Symptomer:
Ved alvorlig forgiftning kan det oppstå et kontinuum av manifestasjoner: gastrointestinal fasen, latente eller relativt stabile fase, sjokk og metabolsk acidose, hepatotoksisitet, tarmobstruksjon
Funn:
Ved middels til alvorlige tilfeller kan det oppstå dehydrering og hypotensjon, ev. kramper, koma, sjokk
Diagnostikk:
Målinger av s-jern, TIBC, blodsukker, leukocytter
Behandling:
Brekninger, ventrikkeltømning, intravenøs væske, ev. deferoksamin
  1. Liebelt EL, Burns MM, Traub SJ. Acute iron poisoning. UpToDate, siste oppdatert May 30, 2017. www.uptodate.com  
  2. Giftinformasjonen. Jern - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Giftinformasjonen. Sist revidert oktober 2020. www.helsebiblioteket.no  
  3. Hovda KE. Jern forgiftning. Akuttveileder i pediatri. Norsk barnelegeforening. Sist rev. 2013, siden besøkt juli 2021. www.helsebiblioteket.no  
  4. Madiwale T, Liebelt E. Iron: not a benign therapeutic drug. Curr Opin Pediatr 2006; 18: 174. PubMed  
  5. Manoguerra A, Erdman A, Booze L. Iron ingestion: an evidence-based consensus guideline for out of hospital management. Clinical toxicology 2005; 43: 553-70. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Dag Jacobsen, overlege, Overvåkningsavdelingen, Medisinsk Divisjon, Ullevål Sykehus, Oslo