Hopp til hovedinnhold

Kalsiumantagonistforgiftning

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inntak av mer enn den maksimalt anbefalte døgndose kan medføre forgiftning
Forekomst:
Forholdsvis sjelden forgiftning
Symptomer:
Ved milde forgiftninger ses svimmelhet og tretthet som tiltar med forgiftningens alvorlighetsgrad og kan ende med koma, apopleksi, kramper og død
Funn:
Hypotensjon
Diagnostikk:
Syrebase, elektrolytter, nyrefunksjon, glukose, leverfunksjon, EKG
Behandling:
Aktivt kull, ev. ventrikkelskylling, atropin og kalsium i.v.
  1. Barrueto F. Calcium channel blocker poisoning. UpToDate, last updated Jun 07, 2021. UpToDate  
  2. Kalsiumantagonistar - behandlingsanbefaling ved forgifting. Giftinformasjonen. Sist revidert 14.06.17 .
  3. Rizvi I, Ahmad A, Gupta a, Zaman S. Life-threatening calcium channel blocker overdose and its management. BMJ Case Reports 2012. pmid:22669854 PubMed  
  4. St-Onge M, Dubé PA, Gosselin S, et al. Treatment for calcium channel blocker poisoning: a systematic review. Clin Toxicol (Phila) 2014; 52:926. PubMed  
  5. Engebretsen KM, Kaczmarek KM, Morgan J, Holger JS. High-dose insulin therapy in beta-blocker and calcium channel-blocker poisoning. Clin Toxicol (Phila) 2011; 49: 277-83. pmid:21563902 PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL