Hopp til hovedinnhold

Metanolforgiftning

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Metanol nedbrytes til maursyre som er toksisk og fører til metabolsk acidose og risiko for permanent skade av synet
Forekomst:
Forekomsten er ganske sjelden, men tilstanden kan opptre i små epidemier etter at mange personer har fått tilgang til illegal sprit
Symptomer:
Kommer sent, tidligst etter 15-20 timer opptrer hyperventilasjon og synsforstyrrelser. Andre symptomer er slapphet, hodepine, forvirring, svimmelhet, kvalme, brekninger og magesmerter
Funn:
Er varierende grader av redusert bevissthet og hyperventilasjon
Diagnostikk:
Diagnostiske tester er s-metanol og syrebase-målinger som viser metabolsk acidose
Behandling:
Ev. brekkmiddel, ventrikkelaspirasjon, korreksjon av acidosen, ev. tilførsel av etanol, ev. motgiften fomepizol, ev. folinat, ev. hemodialyse
  1. Hunderi OH, Jacobsen D. Metanolforgiftning - en oppdatering. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 175-6. PubMed  
  2. Giftinformasjonen. Metanol - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Sist oppdatert 18.05.2020. www.helsebiblioteket.no  
  3. Sivilotti MLA, Winchester JF. Methanol and ethylene glycol poisoning. UpToDate, last updated Dec 05, 2016. www.uptodate.com  
  4. Hunderi OH, Hovda KE, Lie B, Listerud S, Hartmann A, Jacobsen D. Metanolforgiftningene i 2002. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3199-202. PubMed  
  5. Barceloux DG, Bond GR, Krenzelok EP, Cooper H, Vale JA. American Academy of Clinical Toxicology practice guidelines on the treatment of methanol poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 2002; 40: 415 - 46. PubMed  
  6. Paasma R et al. Risk factors related to poor outcome after methanol poisoning and the relation between outcome and antidotes – a multicenter study.Clinical Toxicology 2012, 50 (9), 823-31
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør av NEL, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Dag Jacobsen, overlege, Overvåkningsavdelingen, Medisinsk Divisjon, Ullevål Sykehus, Oslo