Hopp til hovedinnhold

Forgiftning, opioider

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Forgiftning med opioider, hvorav heroin overdose er hyppigst
Forekomst:
Situasjonen er ikke uvanlig i narkotikamiljø
Symptomer:
Typiske symptomer er kvalme, brekninger, nedsatt GI-motilitet, magesmerter, ev. utvikling av koma og respirasjonsdepresjon
Funn:
CNS-depresjon med ulik grad av bevissthetsnedsettelse, miose, hypoventilasjon, ev. respirasjonsstans, hypotensjon, bradykardi, arytmier, sirkulasjonsvikt, hjertestans
Diagnostikk:
Ingen aktuelle tester i akuttsituasjonen, men senere biokjemisk utredning
Behandling:
Livreddende førstehjelp, gi antidot (nalokson), minimer de toksiske effektene

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Toksisitet

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Observasjon

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Olav Spigset, overlege/professor, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Dag Jacobsen, overlege, Overvåkningsavdelingen, Medisinsk Divisjon, Ullevål Sykehus, Oslo