Hopp til hovedinnhold

Forgiftning, opioider

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Forgiftning med opioider, hvorav heroin overdose er hyppigst
Forekomst:
Situasjonen er ikke uvanlig i narkotikamiljø
Symptomer:
Typiske symptomer er kvalme, brekninger, nedsatt GI-motilitet, magesmerter, ev. utvikling av koma og respirasjonsdepresjon
Funn:
CNS-depresjon med ulik grad av bevissthetsnedsettelse, miose, hypoventilasjon, ev. respirasjonsstans, hypotensjon, bradykardi, arytmier, sirkulasjonsvikt, hjertestans
Diagnostikk:
Ingen aktuelle tester i akuttsituasjonen, men senere biokjemisk utredning
Behandling:
Livreddende førstehjelp, gi antidot (nalokson), minimer de toksiske effektene
  1. Stolbach A, Hoffman RS. Acute opioid intoxication in adults. UpToDate, last updated Nov 20, 2023. UpToDate  
  2. Giftinformasjonen. Opioidforgiftning. Helsebiblioteket. Siden besøkt 26.05.2020. www.helsebiblioteket.no  
  3. Narkotika i Norge. Narkotikautløste dødsfall 2022. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 08.06.2023. www.fhi.no  
  4. Giftinformasjonen. Heroin - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Sist revidert 21.04.2017. www.helsebiblioteket.no  
  5. Miller M, Barber CW, Leatherman S. Prescription Opioid Duration of Action and the Risk of Unintentional Overdose Among Patients Receiving Opioid Therapy. JAMA Intern Med 2015. doi:10.1001/jamainternmed.2014.8071 DOI  
  6. Dietze P, Jauncey M, Salmon A, et al. Effect of Intranasal vs Intramuscular Naloxone on Opioid Overdose A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open 2019. pmid:31722024 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Olav Spigset, overlege/professor, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Dag Jacobsen, overlege, Overvåkningsavdelingen, Medisinsk Divisjon, Ullevål Sykehus, Oslo