Hopp til hovedinnhold

Paracetamolforgiftning

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Overdose med paracetamol gir få eller ingen symptomer/tegn før 10-20 timer etter inntak
Forekomst:
Forgiftning med paracetamol forekommer hyppig, men er oftest lite alvorlig
Symptomer:
De første 24 timer gjerne uspesifikke symptomer som kvalme, brekninger, blekhet og letargi, ev. ingen symptomer
Funn:
Ubehandlet er det risiko for fulminant leversvikt med koagulasjonsforstyrrelse, encefalopati, hypoglykemi, sirkulasjonssvikt og nyrepåvirkning
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er måling av s-paracetamol og leverfunksjonsprøver
Behandling:
N-acetylcystein inhalasjonsvæske gitt parenteralt innen 8 timer etter eksponering
 • Giftinformasjonen. Paracetamol - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Revidert 2021
 1. Aakvik R, Jacobsen D. Paracetamolforgiftning - forekomst og behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1731-3. PubMed  
 2. Giftinformasjonen. Paracetamol - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Revidert 2021. www.helsebiblioteket.no  
 3. Lavonas EJ, Reynolds KM, Dart RC. Therapeutic acetaminophen is not associated with liver injury in children: A systematic review. Pediatrics 2010; 126: e1430-44. PubMed  
 4. Bøe GH, Haga C, Andrew E, Berg KJ. Paracetamolforgiftninger i Norge 1990-2001. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1624-8. PubMed  
 5. Folkehelseinstituttet. Fakta om paracetamol. Sist oppdatert 18.02.2016. www.fhi.no  
 6. Folkehelseinstituttet. Forgiftninger med paracetamol øker blant unge jenter. Nyheter. 2017. www.fhi.no  
 7. Hawkins LC, Edwards JN, Dargan PI. Impact of restricting paracetamol pack sizes on paracetamol poisoning in the United Kingdom: a review of the literature. Drug Saf. 2007;30:465-479. PubMed  
 8. Craig DGN, Bates CM, Davidson JS, et al. Staggered overdose pattern and delay to hospital presentation are associated. Br J Clin Pharmacol. Published online November 22, 2011.
 9. Dart RC, Erdman AR, Olson KR, Christianson G, Manoguerra AS, Chyka PA, et al. Acetaminophen poisoning: an evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management. Clinical Toxicology: The Official Journal of the American Academy of Clinical Toxicology & European Association of Poisons Centres & Clinical Toxicologists 2006; 44: 1-18.
 10. Chiew AL, Gluud C, Brok J, Buckley NA. Interventions for paracetamol (acetaminophen) overdose. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD003328. DOI: 10.1002/14651858.CD003328.pub3 DOI  
 11. Bateman DN, Dear JW, Thanacoody HK, et al. Reduction of adverse effects from intravenous acetylcysteine treatment for paracetamol poisoning: a randomised controlled trial. Lancet 2013 Nov 27. DOI: 10.1016/S0140-6736(13)62062-0. DOI  
 12. Wilkes JM, Clark LE, Herrera JL. Acetaminophen overdose in pregnancy. Southern Medical Journal 2005; 98: 1118-22. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Dag Jacobsen, overlege, Overvåkningsavdelingen, Medisinsk Divisjon, Ullevål Sykehus, Oslo