Hopp til hovedinnhold

Forgiftning, salisylater

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inntak av acetylsalisylsyre (ASA) i toksisk konsentrasjon
Forekomst:
Sjeldnere enn før fordi ASA brukes mindre
Symptomer:
Tidlige symptomer er øresus, feber, hodepine, svimmelhet, forvirring, kvalme, brekning og diaré
Funn:
Ved akutte forgiftninger kan alle overganger fra milde til alvorlige symptomer ses, eks. hyperventilasjon, ev. takykardi, lette blødninger, rødlig hudfarge, svette. Alvorlig forgiftning kan gi respirasjonsdepresjon, CNS påvirkning, kramper
Diagnostikk:
Måling av plasma-salisylat, kreatinin, elektrolytter, leverfunksjonsprøver, syrebase, EKG
Behandling:
Redusere absorpsjonen ved å gi kull, ev. ventrikkeltømme og skylle hvis kort tid etter inntak (< 2 timer), ev. alkalisering av plasma og urin, ev. hemodialyse
  1. Boyer EW, Weibrecht KW. Salicylate (aspirin) poisoning in adults. UpToDate, last updated Jun 23, 2021. UpToDate  
  2. Herres J, Ryan D, Salzman M. Delayed salicylate toxicity with undetectable initial levels after large-dose aspirin ingestion. Am J Emerg Med 2009; 27:1173.e1.
  3. Pearlman BL, Gambhir R. Salicylate intoxication: a clinical review. Postgrad Med. 2009 Jul. 121(4):162-8.
  4. Davis JE. Are one or two dangerous? Methyl salicylate exposure in toddlers. J Emerg Med. 2007 Jan. 32(1):63-9.
  5. Giftinformasjonen. Salisylater - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Kort oversikt. Sist revidert 2017. www.helsebiblioteket.no  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Dag Jacobsen, overlege, Overvåkningsavdelingen, Medisinsk Divisjon, Ullevål Sykehus, Oslo