Hopp til hovedinnhold

Syntetiske cannbinoider

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Syntetiske cannabinoider binder seg til cannabisreseptorene i hjernen og utøver en agonistisk effekt på disse. De finnes i en rekke varianter, og har ofte langt mer potent effekt enn naturlige cannabinoider. Noen selges lovlig i en rekke land (og på internett) da de produseres for å unngå regelverket rettet mot narkotiske stoffer. Endringer i narkotikalovgivingen i Norge i 2013 har motvirket dette her hos oss
Forekomst:
Antatt først tilgjengelig i 2004, og bruken økte raskt. Første norske beslag var i 2008. Syntetetiske cannabinoider har dårlig fotfeste i Norge, lite utbredt bruk sammenlignet med tradisjonelle rusmidler. Etter 2013 har det vært en ytterligere nedgang i Norge
Symptomer:
Symptomer som ved en sterk cannabisrus. Brukere kan reagere både med å bli "høye" og få en følelse av økt energi, eller bli trøtt, svimete og sløv
Funn:
Undersøkelse avslører påvirket CNS (konsentrasjonssvekkelse, redusert kritisk sans, økt risiko for psykosesymptomer osv.). Epileptiske anfall kan oppstå. Hjerte- og hjerneinfarkt er rapportert
Diagnostikk:
Syntetiske cannabinoider lar seg ikke detektere av hurtigtester, noe som benyttes i markedsføringen av disse. Flere av de største sykehuslaboratoriene tilbyr testing for et utvalg av syntetiske cannabinoider
Behandling:
Forgiftninger behandles symptomatisk. Som regel er observasjon og ev. væskebehandling tilstrekkelig. Tendensen har vært at nye varianter har større virkning og skadevirkninger, og er i økende grad dødelige
 1. Folkehelseinstituttet: Fakta om cannabinoider - "spice" syntetiske cannabinoider. Nettside besøkt 27.11.14
 2. Maciów-Głąb M, Rojek S, Kula K, Kłys M. "New designer drugs" in aspects of forensic toxicology. Arch Med Sadowej Kryminol 2014; 64: 20-33. pmid:25184424 PubMed  
 3. Regjerningen.no: Dokumentarkiv. Ny narkotikaforskrift av 14.02.14
 4. The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA): Understanding the 'Spice' phenomenon, Lisbon, November 2009
 5. Faktaark om rusmidler: Syntetiske cannabinoider. Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus HF, Akuttmedisinsk avdeling OUS, Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI), Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Senter for rus og avhengighetsforskning. Nettside besøkt 27.07.21 cms.legehandboka.no  
 6. Bilgrei OR. Syntetiske cannabinoider. Cannabisboka. 1 ed: Universitetsforlaget; 2019. p. 175-86.
 7. Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk. Europeisk narkotikarapport 2018 : Trender og utviklinger. Luxembourg; 2018. cms.legehandboka.no  
 8. GP: Spice hittat vid 30 obduktioner. 23. november 2014
 9. National Institutes of Health, National Institute on Drug Abuse. Synthetic Cannabinoids (K2/Spice) Trends & Statistics 2020. Nettsiden besøkt 29.07.21. www.drugabuse.gov  
 10. Sirus: Syntetiske cannabinoider – et nytt «skrekkdop» på narkotikamarkedet? Nettstedet besøkt 02.12.14
 11. Aoun EG, Christopher PP, Ingraham JW. Emerging drugs of abuse: clinical and legal considerations. R I Med J 2013; 97: 41-5. pmid:24905374 PubMed  
 12. CDC. Acute kidney injury associated with synthetic cannabinoid use--multiple states, 2012. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2012; 62: 93-8. pmid:23407124 PubMed  
 13. van Amsterdam J, Brunt T, van den Brink W. The adverse health effects of synthetic cannabinoids with emphasis on psychosis-like effects. J Psychopharmacol. 2015 Mar;29(3):254-63. PMID: 25586398. PubMed  
 14. Giftinformasjonen: Syntetiske cannabinoider - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Nettside sist oppdatert 09.09.13. Nettsiden besøkt 28.07.21.
 15. Hegstad S, Westin AA, Spigset O. Detection Times of Carboxylic Acid Metabolites of the Synthetic Cannabinoids JWH-018 and JWH-073 in Human Urine. J Anal Toxicol. 2015 May;39(4):280-6. PMID: 25737323. PubMed  
 16. Buser GL, Gerona RR, Horowitz BZ, et al. Acute kidney injury associated with smoking synthetic cannabinoid. Clin Toxicol (Phila) 2014; 52: 556-73. pmid:25089722 PubMed  
 • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL