Hopp til hovedinnhold

Forgiftning, tricykliske antidepressiva (TCA)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Overdosering/intox med et tricyklisk antidepressivum
Forekomst:
TCA er den antidepressive medikamentgruppen som oftest gir dødelige forgiftninger
Symptomer:
Avhenger av grad av forgiftning, vanlige er omtåket til bevisstløs, risiko for respirasjonsdepresjon, arytmi
Funn:
Bevissthetsreduksjon, dilaterte pupiller, ev. urinretensjon, ev. tarmparalyse, ev. arytmi, ev. kramper
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser i sykehus er blodprøver med bl.a. syre-base-status, EKG, ev. rtg. thorax
Behandling:
Medisinsk kull, ev. ventrikkelskylling, alkalisering av blodet og symptomrettet behandling
  1. Trisykliske antidepressiva (TCA) - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Giftinformasjonen, sist revidert 2019.
  2. Woolf et al. Tricyclic antidepressant poisoning: an evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management. Clinical Toxicology. 2007; 45(3): 203-33 PubMed  
  3. Veris-van Dieren J, Valk L, van Geijlswijk I, Tjan D, van Zanten A. Coma with ECG abnormalities: consider tricyclic antidepressant intoxication. Neth J Med 2007; 65: 142-5. PubMed  
  4. Yates c, Galvao T, Sowinski KM et al. Extracorporeal treatment for tricyclic antidepressant poisoning: recommendations from the EXTRIP Workgroup. Semin Dial 2014; 27: 381-9. pmid:24712820 PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Dag Jacobsen, overlege, Overvåkningsavdelingen, Medisinsk Divisjon, Ullevål Sykehus, Oslo