Hopp til hovedinnhold

Anafylaksi

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt, alvorlig, raskt innsettende, livstruende hypersensitivitetsreaksjon via immunologiske eller ikke-immunologiske mekanismer
Forekomst:
I Norge antas at 1/1000 voksne og 1/170 barn erfarer en anafylaktisk episode
Symptomer:
Vanligvis akutt debut i løpet av 5-30 min etter eksponering for allergenet. Tidlige symptomer kan være varmefølelse, kløe, tretthet, svimmelhet
Funn:
Hudreaksjoner, sirkulasjonssvikt, respirasjonsproblemer, cerebrale symptomer
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser ikke aktuelt i akuttfasen
Behandling:
Legg pasienten ned med hevede bein, sikre fri luftvei, gi adrenalin intramuskulært, gi væske intravenøst
 • Medibas. Anafylaxi. 2021. Sist revidert 24.02.2021; sitert 13.04.2021.
 1. Malling HJ, Hansen KS, Heise L. Anafylaksi. Ugeskr Læger 2015; 177: 966-70. pmid: 26535434 PubMed  
 2. Muraro A, Roberts G, Worm M, Bilò MB, Brockow K. Anaphylaxis: guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy 2014;69: 1026. PubMed  
 3. Berstad AKH, Storaas T, De Pater GH, Press K, Florvaag E. Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering. Den norske legeforening. 2014 www.legeforeningen.no  
 4. Gulsvik R. Anafylaksi – alt du trodde du ikke visste. Indremedisineren, 20.12.2019. indremedisineren.no  
 5. McNeil MM, Weintraub ES, Duffy J, et al. Risk of anaphylaxis after vaccination in children and adults. J Allergy Clin Immunol 2015. PMID: 26452420 PubMed  
 6. Pflipsen MC, Vega Colon KM. Anaphylaxis: Recognition and Management. Am Fam Physician. 2020 Sep 15;102(6):355-362. PMID: 32931210. PubMed  
 7. Ben-Shoshan M, Clark AE. Anaphylaxis: past, present and future. Allergy 2011; 66: 1-14. PubMed  
 8. Rutkowski K, Dua S, Nasser S. Anaphylaxis: current state of knowledge for the modern physician. Postgrad Med J 2012;88: 458. PubMed  
 9. Ba RJY, Krantz MS, Phillips EJ, et al. Emerging Causes of Drug-Induced Anaphylaxis: A Review of Anaphylaxis-Associated Reports in the FDA Adverse Event Reporting System (FAERS). J Allergy Clin Immunol Pract 2021; 9: 819-29. pmid:32992044 PubMed  
 10. Muraro A, Werfel T, Hoffmann-Sommergruber K, Roberts G, Beyer K. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: diagnosis and management of food allergy. Allergy 2014;69: 1008. PubMed  
 11. Lieberman P, Nicklas RA, Randolph C et al. Anaphylaxis--a practice parameter update 2015.. Ann Allergy Asthma Immunol 2015; 115: 341-84. pmid:26505932 PubMed  
 12. Singleton R, Halverstam CP. Diagnosis and management of cold urticaria. Cutis. 2016 Jan;97(1):59-62. PMID: 26919357. PubMed  
 13. Systemisk mastocytose. Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus, 2021. www.sjeldnediagnoser.no  
 14. Kemp SF. The post-anaphylaxis dilemma: how long is long enough to observe a patient after resolution of symptoms? Curr Allergy Asthma Rep 2008; 8: 45-8. PubMed  
 15. Metodebok i anestesi. Anafylaksi. Norsk Anestesiologisk Forening. Haukeland Sykehus. Bergen; 21.01.21. Siden besøkt 13.04.21 www.prosedyrer.no  
 16. Anafylaxi – Rekommendationer för omhändertagande och behandling: Utarbetat på uppdrag av Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA) 2015
 17. Vinnes EW, Apelseth TO, Storaas T. Tryptase, en biomarkør til støtte for den kliniske diagnosen anafylaksi Tryptase, a biomarker to support the clinical diagnosis of anaphylaxis. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Oct 26;140(15). Norwegian. PMID: 33118774.
 18. Sicherer SH, Wood RA. Advances in diagnosing peanut allergy. J Allergy Clin Immunol Pract 2013. pmid: 24229816 PubMed  
 19. Dhami S, Panesar SS, Roberts G, et al. Management of anaphylaxis: a systematic review. Allergy. 2014 ;69(2):168-75. doi: 10.1111/all.12318 DOI  
 20. Simons FER, Ebisawa M, Sanchez-Borges M et al . 2015 update of the evidence base: World Allergy Organization anaphylaxis guidelines. World Allergy Organization Journal 2015; 8: 32. pmid:26525001 PubMed  
 21. Choo KJL, Simons FER, Sheikh A. Glucocorticoids for the treatment of anaphylaxis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 4. Art. No.: CD007596. DOI: 10.1002/14651858.CD007596.pub3. DOI  
 22. Moore LE, Kemp AM, Kemp SF. Recognition, treatment, and prevention of anaphylaxis. Immunol Allergy Clin North Am. 2015 ;35:363-74. doi: 10.1016/j.iac.2015.01.006 DOI  
 23. Pediatriveiledere. Fra Norsk barnelegeforening. Akuttveileder. Anafylaksi. Revidert 2019. Siden besøkt 13.04.2023. www.helsebiblioteket.no  
 24. Medibas. Anafylaxi. 2021. Sist revidert 24.02.2021; sitert 13.04.2021 medibas.se  
 25. Choo KJL, Simons FER, Sheikh A. Glucocorticoids for the treatment of anaphylaxis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 4. Art. No.: CD007596. DOI: 10.1002/14651858.CD007596.pub3. Accessed 27 April 2022 The Cochrane Library  
 26. Grunau BE, Wiens MO, Rowe BH, et al. Emergency Department Corticosteroid Use for Allergy or Anaphylaxis Is Not Associated With Decreased Relapses. Ann Emerg Med 2015; 66:381. PubMed  
 27. Gabrielli S, Clarke A, Morris J, et al. Evaluation of Prehospital Management in a Canadian Emergency Department Anaphylaxis Cohort. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019; 7: 2232-8. pmid:31035000 PubMed  
 28. Truhlár A, Deakin CD, Soar J, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 4. Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation 2015; 95: 148-201. pmid:26477412 PubMed  
 29. Golden DB, Demain J, Freeman T et al. Stinging insect hypersensitivity: A practice parameter update 2016. Ann Allergy Asthma Immunol 2017; 118(1): 28-54. pmid:28007086 PubMed  
 30. Shaker MS, Wallace DV, Golden DBK et al. Anaphylaxis-a 2020 practice parameter update, systematic review, and Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE) analysis. J Allergy Clin Immunol. 2020 Apr;145(4):1082-1123. Epub 2020 Jan 28. PMID: 32001253.
 31. Tang ML, Osborne N, Allen K. Epidemiology of anaphylaxis. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009; 9: 351-6. PubMed  
 32. González-Pérez A, Aponte Z, Vidaurre CF, Rodriguez LA. Anaphylaxis epidemiology in patients with and patients without asthma: a United Kingdom database review. J Allergy Clin Immunol 2010; 125: 1098-1104. PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Anton Hole, seksjonsoverlege, Intensivavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim
 • Patrik Nordenfelt, överläkare, Lung- och allergimottagningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping (Medibas)

Internasjonalt samarbeid

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide