Hopp til hovedinnhold

Sjokk

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Vevsperfusjonen er svekket i en slik grad at kroppens metabolske behov ikke tilfredsstilles. Skyldes i hovedsak blodtrykksfall på grunn av blodtap, pumpe- eller fyllingssvikt i hjertet, eller endret væske-distribusjon
Forekomst:
Hyppig i sykehus i forbindelse med skader, akutt hjertesykdom, lungeemboli, sepsis eller anafylaksi
Symptomer:
Svekket bevissthet, blek og klam
Funn:
BT < 90 mmHg. Kald og klam hud. Sløret sensorium. Nedsatt urinproduksjon
Diagnostikk:
Avklare årsak til sjokk. Hb, elektrolytter, nyrefunksjon. EKG, ev. ekko. Infeksjonsutredning
Behandling:
Intensivbehandling, væskebehandling, og spesifikk terapi avhengig av årsaken til sjokket
 1. Cecconi M, De Backer D, Antonelli M, et al. Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. Task force of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Med. 2014;40: 1795 PubMed  
 2. Berg Ravn H, Larsen EP, Bang Foss N, Hansen-Nord G. Shock. Lægehåndbogen. Sist faglig oppdatert 06.10.2021.
 3. Wiseth R. Sjokk (sirkulatorisk kollaps). Norsk legemiddelhåndbok, sist publisert 24.06.2016. legemiddelhandboka.no  
 4. Gando S, Otomo Y, Local hemostasis, immunothrombosis, and systemic disseminated intravascular coagulation in trauma and traumatic shock.. Crit Care 2015;19: 72 PubMed  
 5. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, et al; Surviving Sepsis Campaign Guidelines Committee including the Pediatric Subgroup. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012. Crit Care Med. 2013;41: 580 PubMed  
 6. Rochwerg B, Alhazzani W, Sindi A, et al. Fluids in Sepsis and Septic Shock Group. Fluid resuscitation in sepsis: a systematic review and network meta-analysis. Ann Intern Med. 2014;161: 347. PubMed  
 7. Bunn F, Roberts IG, Tasker R, Trivedi D. Hypertonic versus near isotonic crystalloid for fluid resuscitation in critically ill patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 3. Art. No.: CD002045. DOI: 10.1002/14651858.CD002045.pub2. DOI  
 8. Roberts I, Blackhall K, Alderson P, Bunn F, Schierhout G. Human albumin solution for resuscitation and volume expansion in critically ill patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 11. Art. No.: CD001208. DOI: 10.1002/14651858.CD001208.pub4. DOI  
 9. Thiele H, Ohman EM, Desch S, et al. Management of cardiogenic shock.. Eur J Heart 2015; Epub aheead of print.
 10. Melberg MB. Kardiogent sjokk – patofysiologi og behandling. Indremedisineren, publisert 14.07.2017. indremedisineren.no  
 11. Helsedirektoratet. Antibiotika i sykehus. Sepsis. Sist oppdatert 08. januar 2018. www.helsedirektoratet.no  
 12. Døllner H. Sepsis og toksisk sjokk syndrom. Akuttveileder i pediatri. Sist oppdatert 2013. www.helsebiblioteket.no  
 13. Wang C, Sun J, Zheng J, et al. Low-dose hydrocortisone therapy attenuates septic shock in adult patients but does not reduce 28-day mortality: a meta-analysis of randomized controlled trials. Anesth Analg. 2014;118: 346. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hanne Berg Ravn, professor, overlæge, dr.med., Ph.D, Thoraxanæstesiologisk, Hjertecentret, Rigshospitalet