Hopp til hovedinnhold

Kateterrelatert infeksjon

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon: 
Infeksjon som har oppstått i relasjon til inneliggende intravasalt kateter
Forekomst: 
Vanlig komplikasjon til invasiv behandling i sykehus
Symptomer: 
Høy feber, frostrier
Funn: 
Svingende temperatur, endret mental status, lokal rubor
Diagnostikk:
Dyrkningsprøver fra innstikksted, kateter og blodbane
Behandling: 
Fjerning av kateter og systemisk antibiotika

Kjerneopplysninger

Definisjon

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørn Waagsbø, overlege, avdeling for infeksjonssykdommer, St Olavs Hospital, Trondheim