Hopp til hovedinnhold

Kateterrelatert infeksjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon: 
Infeksjon som har oppstått i relasjon til inneliggende intravasalt kateter
Forekomst: 
Vanlig komplikasjon til invasiv behandling i sykehus
Symptomer: 
Høy feber, frostrier
Funn: 
Svingende temperatur, endret mental status, lokal rubor
Diagnostikk:
Dyrkningsprøver fra innstikksted, kateter og blodbane
Behandling: 
Fjerning av kateter og systemisk antibiotika
  1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Infeksjon knyttet til intravaskulært kateter. Sist faglig oppdatert: 16. august 2022. www.helsedirektoratet.no  
  2. Bell T, O'Grady NP. Prevention of Central Line-Associated Bloodstream Infections. Infect Dis Clin North Am. 2017;31(3):551-559. PubMed  
  3. Mermel LA, Allon M, Bouza E. Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of intravascular catheter-related infection: 2009 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2009; 49: 1. pmid:19489710 PubMed  
  4. Webster J, Osborne S, Rickard CM, Marsh N. Clinically‐indicated replacement versus routine replacement of peripheral venous catheters. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD007798. DOI: 10.1002/14651858.CD007798.pub5. DOI  
  5. Hammarskjöld F, Wallén G, Malmvall BE. Central venous catheter infections at a county hospital in Sweden: a prospective analysis of colonization, incidence of infection and risk factors. Acta Anaesthesiol Scand 2006;50(4):451-60. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørn Waagsbø, overlege, avdeling for infeksjonssykdommer, St Olavs Hospital, Trondheim