Hopp til hovedinnhold

Psykiske reaksjoner etter seksuelle overgrep

Sist revidert:


Definisjon:
Seksuelle overgrep medfører som regel en betydelig påkjenning med utvikling av akutte stressymptomer og-reaksjoner
Symptomer:
Normalspekteret er bredt når det gjelder umiddelbare stressreaksjoner etter overgrep
Funn:
Ved tidlige undersøkelser kan den utsatte fremstå oppløst, kontrollert, eller vekslende samlet-oppløst; og med ulike grader av kroppslig stress. Også sen avdekning av en lenge skjult overgrepserfaring kan gi et bredt spekter av reaksjoner
Behandling:
God tidlig intervensjon ved overgrepsmottak vil hjelpe mange. Formidling av kunnskap om traumer er vesentlig for å redusere angst, gi mer forutsigbarhet og vil hjelpe pasienten å ta tilbake kontroll og takle tilværelsen igjen. Spesielt henvendelser i tidlig fase bør raskt henvises til overgrepsmottak, men slike mottar pasienter uavhengig av tid siden hendelse
  • Helle M F Nesvold, overlege phd, Overgrepsmottaket, Helseetaten/ Legevakten Oslo kommune
  • Unn Tone Fjørde, fagkonsulent, Avdeling for psykisk helse, Helseetaten/ Legevakten Oslo kommune
  1. Thoresen S, Hjemdal OK. Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Rapport 1/2014. www.nkvts.no  
  2. Psykososialt rådgivningsprogram etter overgrep. Avdeling for psykososiale tjenester, Helseetaten (Legevakten) Oslo.
  3. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS): Voksne: Traume- og PTSD-screening (TRAPS). Nettsiden besøkt 05.04.22. www.nkvts.no  
  4. Egeland K, Endsjø M, Høen Laukvik E, et al. Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskr Nor Legeforen 2019. doi:10.4045/tidsskr.19.0161 DOI  
  5. Klinikk for Krisepsykologi, Bergen. Nettside besøkt 05.04.22. www.krisepsykologi.no  
  • Gerd Jorunn Møller Delaveris, forsker, lege, ph.d., Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
  • Grethe E. Johnsen,forsker, psykologspesialist, ph.d, Nasjonalt kompetansesenter legevaktmedisin
  • Dina Midttun, forsker, lege, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin