Hopp til hovedinnhold

Seksuelle overgrep

Sist revidert:


Definisjon:
Seksuelle overgrep er en samlebetegnelse som omfatter et bredt spekter av uønskede seksuelle handlinger
Forekomst:
1 av 3 kvinner og 1 av 10 menn utsettes for seksuelle overgrep minst en gang i løpet av livet. I 2019 oppsøkte 2001 personer overgrepsmottak etter seksuelle overgrep
Symptomer:
Avhenger av hendelse, tid siden overgrep og individuelle forhold. Akutte stressreaksjoner er normalt. Omfang av skader varierer
Funn:
Medisinsk- og rettsmedisinsk undersøkelse er aktuelt
Diagnostikk:
Prøver med tanke på hiv, syfilis, hepatitt B og C, klamydia og gonoré samt hCG bør tas. Rusmiddelprøver og sporsikring som ledd i rettsmedisinsk undersøkelse
Behandling:
Av skader og (forebyggende) behandling av seksuelt overførbare infeksjoner, i tillegg til muligheten for graviditet. Pasienten bør få rådgivning ved rettslig prosess, i tillegg til psykososial rådgivning og støtte
 1. WHO World report on violence and health. Chapter 6 Sexual violence (2002) apps.who.int  
 2. Thoresen S, Hjemdal OK. Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo 2014.
 3. Politiet, KRIPOS. Voldtektssituasjonen i Norge 2019. Oktober 2020. www.politiet.no  
 4. Zilkens RR, Smith DA, Kelly MC, et al. Sexual assault and general body injuries: A detailed cross-sectional Australian study of 1163 women. Forensic Sci Int. 2017 Oct;279:112-120. Epub 2017 Aug 9. PMID: 28863402. PubMed  
 5. Zilkens RR, Phillips MA, Kelly MC, et al. Non-fatal strangulation in sexual assault: A study of clinical and assault characteristics highlighting the role of intimate partner violence. J Forensic Leg Med. 2016 Oct;43:1-7. Epub 2016 Jun 24. PMID: 27376175. PubMed  
 6. Sugar NF, Fine DN, Eckert LO. Physical injury after sexual assault: findings of a large case series. Am J Obstet Gynecol. 2004 Jan;190(1):71-6. PMID: 14749638. PubMed  
 7. Dartnall E, Jewkes R. Sexual violence against women. The scope of the problem. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2013;27: 3 -13. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2012.08.002 DOI  
 8. WHO: Violence against women prevalence estimates, 2018 – Executive summary. 7 March 2021. Nettside besøkt 02.05.22
 9. Mason F, Lodrick Z. Psychological consequences of sexual assault. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2013;27(1):27-37. doi:10.1016/j.bpobgyn.2012.08.015 DOI  
 10. Jina R, Thomas LS. Health consequences of sexual violence against women. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2013;27(1):15-26. doi:10.1016/j.bpobgyn.2012.08.012 DOI  
 11. Rothman EF, Exner D, Baughman AL. The prevalence of sexual assault against people who identify as gay, lesbian, or bisexual in the United States: a systematic review. Trauma Violence Abuse. 2011 Apr;12(2):55-66. Epub 2011 Jan 19. PMID: 21247983. PubMed  
 12. Griner SB, Vamos CA, Thompson EL, et al. The Intersection of Gender Identity and Violence: Victimization Experienced by Transgender College Students. J Interpers Violence. 2020 Nov;35(23-24):5704-5725. Epub 2017 Aug 8. PMID: 29294863. PubMed  
 13. Tavara L. Sexual violence. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2006; 20: 395-408. PMID: 16564226 PubMed  
 14. Danielson CK, Holmes MM. Adolescent sexual assault: an update of the literature. Curr Opin Obstet Gynecol 2004; 16: 383-8. PMID: 15353946 PubMed  
 15. Eckert LO, Sugar NF. Older victims of sexual assault: an underrecognized population. Am J Obstet Gynecol 2008; 198: 688.e1–688.e7. doi: 10.1016/j.ajog.2008.03.021 DOI  
 16. Poulos CA, Sheridan DJ. Genital injuries in postmenopausal women after sexual assault. J Elder Abuse Negl 2008; 20: 323-35. doi: 10.1080/08946560802359243 DOI  
 17. Martin SL, Ray N, Sotres-Alvarez D, et al. Physical and sexual assault of women with disabilities. Violence Against Women. 2006;12: 823-37. PMID: 16905675 PubMed  
 18. Hagemann CT, Helland A, Spigset O, et al. Ethanol and drug findings in women consulting a sexual assault center - Associations with clinical characteristics and suspicions of drug-facilitated sexual assault. J Forensic Leg Med. 2013;20:777-784. doi: 10.1016/j.jflm.2013.05.005 DOI  
 19. Marx, B. P., Forsyth, J. P., Gallup, G. G., et al. (2008). Tonic immobility as an evolved predator defense: Implications for sexual assault survivors. Clinical Psychology: Science and Practice, 15(1), 74–90. DOI: 10.1111/j.1468-2850.2008.00112.x DOI  
 20. Möller A, Söndergaard HP, Helström L. Tonic immobility during sexual assault - a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017 Aug;96(8):932-938. Epub 2017 Jun 22. PMID: 28589545. PubMed  
 21. Larsen ML, Hilden M, Lidegaard Ø. Sexual assault: a descriptive study of 2500 female victims over a 10-year period. BJOG. 2015 Mar;122(4):577-84. Epub 2014 Oct 15. PMID: 25315463. PubMed  
 22. Zilkens RR, Smith DA, Phillips MA, et al. Genital and anal injuries: A cross-sectional Australian study of 1266 women alleging recent sexual assault. Forensic Sci Int. 2017 Jun;275:195-202. Epub 2017 Mar 29. PMID: 28407560. PubMed  
 23. Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje: antibiotika i primærhelsetjenesten, genital klamydiainfeksjon. . Sist oppdatert 16.11.21, nettsiden besøkt 28.04.22 www.helsedirektoratet.no  
 24. Hagemann C et al. Mottak av ungdom/voksne pasienter etter seksuelle overgrep. Norsk gynekologisk forening. Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. hentet 29. mars 2022. Tilgjengelig fra: Mottak av ungdom/voksne pasienter etter seksuelle overgrep (legeforeningen.no)
 25. Folkehelseinstituttet. Smittevernveileder for helsepersonell: Hepatitt B. Sist endret 25.11.18
 26. Norsk forening for infeksjonsmedisin. Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv infeksjon i Norge 2021. www.hivfag.no  
 27. Brewin CR, Andrews B, Valentine JD. Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults. J Consult Clin Psychol 2000; 68: 748-66. doi: 10.1037/0022-006X.68.5.748 DOI  
 28. Eide J, Hovengen R, Nordhagen R. Childhood abuse and later worries about the baby's health in pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2010;89:1523-3. DOI:10.3109/00016349.2010.526180 DOI  
 29. Norsk forening for infeksjonsmedisin. Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv infeksjon i Norge 2021
 30. Boyd C. ACSSA Resource Sheet: The impacts of sexual assault on women: Australian Centre for the Study of Sexual Assault; 2011 Apr 2011. aifs.gov.au  
 • Gerd Jorunn Møller Delaveris, overlege, ph.d. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
 • Grethe Johnsen, psykologspesialist, ph.d, Nasjonalt kompetansesenter legevaktmedisin
 • Dina Midttun, overlege, Overgrepsmottaket, Helseetaten, Oslo kommune og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Tidligere fagmedarbeidere

 • Helle M. F. Nesvold, overlege phd, Overgrepsmottaket, Helseetaten/ Legevakten Oslo kommune
 • Berit Schei, professor, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim