Hopp til hovedinnhold

Metabolsk acidose

Sist revidert:


Definisjon:
Fall i blodets pH-verdi som er forårsaket av akkumulering av metabolske syrer eller tap/manglende produksjon av bikarbonat
Forekomst:
Hyppige underliggende sykdommer er diabetes mellitus og nyresvikt
Symptomer:
Avhengig av underliggende sykdomsårsak. Symptomene er vanskelig å skille fra grunnsykdommen. Mild acidose kan være asymptomatisk, ev. kvalme og oppkast
Funn:
Kliniske funn kan være Kussmaul respirasjon med langsom, unormalt dyp pusting (respiratorisk kompensering av acidosen) 
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er syre-base-målinger med hjelp av arteriell blodgassanalyse. Beregning av aniongap for videre bestemmelse
Behandling:
Intensivmedisinsk behandling som er rettet mot underliggende sykdom. Infusjon av bikarbonat bør unngås. Ved metabolsk acidose ifm. kronisk nyresvikt ev. peroral behandling med bikarbonat
 • Handke M, prof. dr. med., spesialist i indremedisin, kardiologi og intensivmedisin, Freiburg, Tyskland: Metabolische Azidose. Deximed. Sist revidert 21.03.2019. https://deximed.de/ 
 1. Adrogué HJ, Gennari FJ, Galla JH, Madias NE. Assessing acid-base disorders. Kidney International 2009; 76(12): 1239-1247. doi:10.1038/ki.2009.359 DOI  
 2. Mohebbi N. Metabolische Azidose bei chronischer Nierenerkrankung und nach Nierentransplantation. Nephrologe 2018; 13: 5-11. doi:10.1007/s11560-017-0211-5 DOI  
 3. Hovda KE, Hunderi OH, Øvrebø S, Jacobsen D. Utredning av metabolsk acidose av ukjent årsak. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3203-5. PubMed  
 4. Schricker S, Schanz M, Alscher M, et al. Metabolische Azidose - Diagnostik und Therapie. Med Klin Intensivmed Notfmed 2019. doi:10.1007/s00063-019-0538-y DOI  
 5. Hovda KE, Hunderi OH, Rudberg N et al. Anion and osmolal gaps in the diagnosis of methanol poisoning: clinical study in 28 patients. Intensive Care Med 2004; 30: 1842-6. PubMed  
 6. Bourquin V, Martin P. Behandlung bei chronischem Nierenversagen. Schweiz Med Forum 2006; 6: 794–803. doi:10.4414/smf.2006.05948 DOI  
 7. Hoyer J. Chronische metabolische Azidose bei Niereninsuffizienz. Nephrologe 2012; 7: 472–480. doi:10.1007/s11560-012-0670-7 DOI  
 8. Adrogue HJ, Madias N. Management of life threatening acid base disorders. (Part 1). N Engl J Med 1998; 338: 26-.
 9. Handke M: Metabolische Azidose. Deximed. Sist revidert 21.03.2019. deximed.de  
 10. Norsk legemiddelhåndbok, T23.5.1: Metabolsk acidose. Publisert 20.02.2017. www.legemiddelhandboka.no  
 11. Chan JCM. The role of metabolic acidosis in chronic kidney diseases. Asian Biomed 2010;4:367-372. PubMed  
 12. Adrogue HJ et al. Management of life threatening acid base disorders. (Part 2). N Engl J Med 1998; 338: 107-.
 • Peter D. Jost. Spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL (tilpasning til NEL)