Hopp til hovedinnhold

Metabolsk alkalose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Foreligger når pH er økt (> 7,45) og HCO3- er økt
Forekomst:
En forholdsvis hyppig tilstand som vanligvis skyldes tap av hydrogen-ioner fra magetarmkanalen eller i urinen
Symptomer:
Preges av underliggende sykdom
Funn:
Kan være nevromuskulær hypereksitabilitet
Diagnostikk:
Aktuelle tilleggsundersøkelser er syrebase-status, elektrolytter
Behandling:
Ofte vil syre/basestatus normalisere seg etter at grunnsykdommen er behandlet
  1. Emmett M. Causes of metabolic alkalosis. UpToDate, last updated July 1, 2014. UpToDate  
  2. Kaw D. Assessment of metabolic alkalosis. BMJ Best Practice, last updated Nov 2017.
  3. Rose BD. Treatment of metabolic alkalosis. UpToDate 19.2 2011;oppslag oktober 2011.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim