Hopp til hovedinnhold

Respiratorisk acidose

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Byrd RP. Respiratory acidosis. Medscape, last updated Aug 02, 2016. emedicine.medscape.com  
  2. Bang Foss N, Larsen EP, Hansen-Nord G. Respiratorisk acidose. Lægehåndbogen, sist oppdatert 24.06.2019.
  3. Gomez H, Kellum J. Understanding Acid Base Disorders. Crit Care Clin. 2015;31: 849. PubMed  
  4. Seifter JL. Integration of acid-base and electrolyte disorders. N Engl J Med. 2014;6: 371. PubMed  
  5. Bradley M, Fan E. Assessment of respiratory acidosis. BMJ Best Practice, last updated May 21, 2013.
  6. Hess DR. Noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Respir Care 2013;58: 950-72. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Nicolai Bang Foss, overlæge, dr.med., Anæstesiafdelingen, Hvidovre Hospital