Hopp til hovedinnhold

Respiratorisk alkalose

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Adrogue HJ et al. Management of life threatening acid base disorders. (Part 1). N Engl J Med 1998; 338: 26-.
  2. Adrogue HJ et al. Management of life threatening acid base disorders. (Part 2). N Engl J Med 1998; 338: 107-.
  3. Byrd RP Jr. Respiratory alkalosis. Medscape, last updated Apr 05, 2017. emedicine.medscape.com  
  4. Sassoon CS, Yan W. Assessment of respiratory alkalosis. BMJ BestPractice, last updated Nov 12, 2012.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)