Hopp til hovedinnhold

Lokale frostskader

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Lokale frostskader klassifiseres etter alvorlighetsgrad: 1. og 2. grad er overflatiske skader og 3. og 4. grad er dype frostskader (ikke bare lokalisert til huden).
Forekomst:
Ikke uvanlig forekomst i arktiske og subarktiske strøk.
Symptomer:
Forfrysning av deler av kroppen.
Funn:
Avhenger av grad av forfrysning.
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser er av spesiell diagnostisk verdi.
Behandling:
Hurtig og riktig oppvarming av det nedfrosne området.
 1. Zonnoor B. Frostbite. Medscape, last updated Jun 13, 2018. emedicine.medscape.com  
 2. Fudge J. Preventing and managing hypothermia and frostbite injury. Sports Health. 2016 Mar-Apr;8(2):133-9. PMID: 26857732 PubMed  
 3. Cappaert TA, Stone JA, Castellani JW, Krause BA, Smith D, Stephens BA. National Athletic Trainers' Association position statement: environmental cold injuries. J Athl Train. 2008 Oct-Dec. 43(6):640-58.
 4. Auerbach PS. Frostbite. BestPractice, last updated May 2016.
 5. DeFranko MJ, Baker CL 3rd, DaSilva JJ, et al. Environmental issues for team physicians. Am J Sports Med 2008;36:2226-2237.  PubMed  
 6. Lorentzen AK, Davis C, Penninga L. Interventions for frostbite injuries. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Dec 20;12:CD012980. Cochrane (DOI)  
 7. Hutchison RL. Frostbite of the hand. J Hand Surg Am. 2014;39:1863-8. PMID: 25154574 PubMed  
 8. Sheridan RL, Goldstein MA, Stoddard FJ, Walker GW. Case-41-2009: a 16-year-old boy with hypothermia and frostbite. N Engl J Med 2009; 361: 2654-62. PMID: 20042758 PubMed  
 9. Bruen KJ, Ballard JR, Morris SE, et al. Reduction of the incidence of amputation in frotsbite injury with thrombolytic therapy. Arch Surg 2007; 142: 546-51. PMID: 17576891 PubMed  
 10. Imrfay C, Grieve A, Dhillon S. Cold damage to the extremities: frostbite and non-freezing cold injuries. Postgrad Med J 2009; 85: 481-8. PMID: 19734516 PubMed  
 11. Hallam MJ, Cubison T, Dheansa B, Imray C. Managing frostbite. Clinical review. BMJ 2010; 19:341 PMID: 21097571 PubMed  
 12. Ervasti H, Hassi J, Rintamäki H, et al. Sequele of moderate finger frostbite as assessed by subjective sensations, clinical signs, and thermophysiological reponses. Int J Circumpolar Health 2000; 59: 137-45. PMID: 10998831 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Inst. for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Anton Hole, seksjonsoverlege, Intensivavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim