Hopp til hovedinnhold

Varmerelaterte tilstander

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Begrepet brukes om alt fra varmerelatert utmattelse til potensielt dødelig heteslag. Sol, høy luftfuktighet og kraftig fysisk aktivitet øker risikoen
Forekomst:
Er temperatuavhengig og rammer særlig ved temperaturer over 35°C. Hetebølger kan gi "epidemier"
Symptomer:
Overoppheting kjennetegnes av svimmelhet, tørste, svakhet, hodepine, kvalme, brekninger, irritabilitet, nedsatt koordinasjon. Første tegn på heteslag er gjerne besvimelse. Heteslag kan ramme brått, men det vanligste er at det utvikler seg over dager
Funn:
Overoppheting defineres av rektalt målt kjernetemperatur mellom 37°C og 40°C, heteslag defineres av temperatur over 40°C
Diagnostikk:
Kjernetemperatur, puls og blodtrykk må kontrolleres regelmessig. Andre aktuelle undersøkelser er blodprøver, EKG, rtg. thorax og CT-caput
Behandling:
Nedkjøling og rehydrering, ev. korrigering av elektrolyttforstyrrelser, startes så raskt som mulig. Heteslag har en dødelighet på opptil 10%, men tidlig diagnose og riktig behandling gir tilnærmet 100% overlevelse
 1. Gauer R, Meyers BK. Heat-Related Illnesses. Am Fam Physician. 2019;99(8):482-489. PMID: 30990296 PubMed  
 2. Belval LN, Casa DJ, Adams WM, et al. Consensus statement—prehospital care of exertional heat stroke. Prehosp Emerg Care. 2018;22(3):392–397. PMID: 29336710 PubMed  
 3. Howe AS, Boden BP. Heat-related illness in athletes. Am J Sports Med 2007; 35: 1384-95. PubMed  
 4. Metzger KB, Ito K, Matte TD. Summer heat and mortality in New York City: how hot is too hot? Environ Health Perspect 2010; 118: 80-6. PubMed  
 5. Berko J, Ingram DD, Saha S, Parker JD. Deaths attributed to heat, cold, and other weather events in the United States, 2006-2010. Natl Health Stat Report. 2014; 76: 1-16. pmid:25073563 PubMed  
 6. Maron BJ, Doerer JJ, Haas TS, et al. Sudden deaths in young competitive athletes: analysis of 1866 deaths in the United States, 1980-2006. Circulation 2009; 119: 1085-92. pmid:19221222 PubMed  
 7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Heat illness among high school athletes --- United States, 2005-2009. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2010; 59:1009. PubMed  
 8. Atha WF. Heat-related illness. Emerg Med Clin North Am. 2013;31(4):1097–1108. PMID: 24176481 PubMed  
 9. Armstrong LE, Casa DJ, Millard-Stafford M, Moran DS, Pyne SW, Roberts WO; American College of Sports Medicine. American College of Sports Medicine position stand. Exertional heat illness during training and competition. Med Sci Sports Exerc 2007; 39: 556-72. PubMed  
 10. Marshall SW. Heat injury in youth sport. Br J Sports Med 2010; 44: 8-12. British Journal of Sports Medicine  
 11. Pease S, Bouadma L, Kermarrec N, Schortgen F, Rögnier B, Wolff M. Early organ dysfunction course, cooling time and outcome in classic heatstroke. Intensive Care Med 2009; 35: 1454-8. PubMed  
 12. Pryor RR, Bennett BL, O'Connor FG, Young JM, Asplund CA. Medical evaluation for exposure extremes: heat. Wilderness Environ Med. 2015;26(4 suppl):S69–S75. PMID: 26617381 PubMed  
 13. Casa DJ, Armstrong LE, Ganio MS, Yeargin SW. Exertional heat stroke in competitive athletes. Curr Sports Med Rep 2005; 4: 309-17. PubMed  
 14. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Heat-related deaths among crop workers—United States, 1992–2006. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2008; 57: 649-53. PubMed  
 15. Nelson NL, Churilla JR. A narrative review of exercise-associated muscle cramps: factors that contribute to neuromuscular fatigue and management implications. Muscle Nerve. 2016;54(2):177–185. PMID: 27159592 PubMed  
 16. Roberts WO. Heat and cold: what does the environment do to marathon injury? Sports Med 2007; 37:400. PubMed  
 17. Kim JH, Malhotra R, Chiampas G, et al. Cardiac arrest during long-distance running races. N Engl J Med 2012; 366:130. New England Journal of Medicine  
 18. Casa DJ, Kenny GP, Taylor NA. Immersion treatment for exertional hyperthermia: cold or temperate water? Med Sci Sports Exerc 2010; 42:1246. PubMed  
 19. Rodriguez NR, Di Marco NM, Langley S; American Dietetic Association; Dietitians of Canada; American College of Sports Medicine. American College of Sports Medicine position stand. Nutrition and athletic performance. Med Sci Sports Exerc 2009; 41: 709-31. PubMed  
 20. Asplund CA, O'Connor FG, Noakes TD. Exercise-associated collapse: an evidence-based review and primer for clinicians. Br J Sports Med. 2011;45(14):1157–1162.
 21. O'Connor FG, Casa DJ. Exertional heat illness in adolescents and adults: management and prevention. UpToDate, last updated Nov 10, 2021. UpToDate  
 22. Sloan BK, Kraft EM, Clark D, Schmeissing SW, Byrne BC, Rusyniak DE. On-site treatment of exertional heat stroke. Am J Sports Med. 2015;43(4):823–829. PMID: 25632055 PubMed  
 23. Daanen HAM, Jonkman AG, Layden JD, et al. Optimising the acquisition and rentention of heat acclimation. Int J Sports Med 2011; 32:822-828. PubMed  
 24. Gaudio FG, Grissom CK. Cooling methods in heat stroke. J Emerg Med. 2016;50(4):607–616. PMID: 26525947 PubMed  
 25. Mok G, DeGroot D, Hathaway NE, Bigley DP, McGuire CS. Exertional heat injury: effects of adding cold (4°C) intravenous saline to prehospital protocol. Curr Sports Med Rep. 2017;16(2):103–108. PMID: 28282357 PubMed  
 26. Smith JE. Cooling methods used in the treatment of exertional heat illness. Br J Sports Med 2005; 39: 503-7. British Journal of Sports Medicine  
 27. Heat-related illnesses and deaths-United States, 1994-1995. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1995; 44: 465-8. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Anton Hole, seksjonsoverlege, Intensivavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim