Hopp til hovedinnhold

Barotraumer og trykkfallssyke

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skader forårsaket av endringer i omgivende trykk. I denne artikkelen relatert til dykking
Forekomst:
I Norge behøver 50-100 personer hvert år trykkkammerbehandling for trykkfallssyke eller arteriell gassemboli
Symptomer:
Trykkfallssyke: Etter 1 til 6 timer. Smerter oftest i ledd, kløe, ev. utslett - i alvorlige tilfeller nevrologiske utfall, lungesymptomer og/eller sjokk. Gassemboli: Inntrer 10-20 min etter dykket, symptomer som trykkfallssyke. Ev. øre eller bihulesymptomer.
Funn:
Betydelig spennvidde i kliniske funn
Diagnostikk:
Blodprøver, syrebase, oksygenmetning, EKG, cerebral CT?
Behandling:
Initialt: Oksygen, intravenøs væske, ev. intubering og overtrykksventilering, symptomatisk behandling. Hyperbar oksygenbehandling er endelig behandling
 1. Firth OM. Dysbarism. BMJ BestPractice, last reviewed April 2020.
 2. Kaplan J. Barotrauma. Medscape, last updated Nov 04, 2015. emedicine.medscape.com  
 3. Molvær OI. Sportsdykking. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2000. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 4. Thorsen E. Sportsdykking - det går ofte galt. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2638-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 5. Hutter CD. Dysbaric osteonecrosis: a reassessment and hypothesis. Med Hypothesis 2000; 54: 589-90. PubMed  
 6. Bjørnstad J, Nyland H, Skedsvoll H, Aanderud Leif, Eidsvik S. Nevrologisk trykkfallssyke hos sportsdykkere. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1649-51. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 7. Carturan D, Boussuges A, Burnet H, Fondarai J, Vanuxem P et al. Circulating venous bubbles in recreational diving: relationships with age, weight, maximal oxygen uptake and body fat percentage. Int J Sports Med 1999; 20: 410-14. PubMed  
 8. Payne SJ, Chappell MA. Automated determination of bubble grades from Doppler ultrasound recordings. Aviat Space Environ Med. 2005 Aug. 76(8):771-7.
 9. Reuter M, Tetzlaff K, Hutzelmann A, Fritsch G, Steffens JC et al. MR imaging of the central nervous system in diving-related decompression illness. Acta Radiol 1997; 38: 940-4. PubMed  
 10. Risberg J, Brattebø G, Sundal E, Aanderud L. Hjerneblødning etter dykking. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 125. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 11. Muth CM, Shank ES. Gas embolism. N Engl J Med 2000;342:476-482. New England Journal of Medicine  
 12. MacDonald RD, O'Donnell C, Allan GM, et al. Interfacility transport of patients with decompression illness: literature review and consensus statement. Prehosp Emerg Care 2006;10:482-487. PubMed  
 13. Risberg J. Trykkfallssyke. Forsvarets sanitet. Juli 3, 2019. dykkemedisin.no  
 14. Whyte P. Decompression nillness in the tuna farm divers of South Australia. South Pacific Underwater Society Journal 2001; 31: 2-15. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Johannes Bjørnstad, lege, kirurgisk avdeling, Sykehuset Levanger