Hopp til hovedinnhold

Drukning og nær drukning

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Drukning er pustebesvær som følge av nedsenkning under vann eller annen væske. Drukning kan ende med overlevelse uten skade, overlevelse med skade, eller død. 
Forekomst:
88 mennesker døde som følge av drukning i Norge i 2020
Symptomer:
Drukning medfører respirasjonshemming, og fører raskt til hjertestand
Funn:
Sjekk bevissthet, respirasjon, puls, temperatur, ev. blodtrykk
Diagnostikk:
Aktuelle undersøkelser i sykehus er blodgasser, rtg. thorax, EKG, blodkultur
Behandling:
Hjertelungeredning og ring 113. Innleggelse til observasjon  
 • Anton Hole, seksjonsoverlege, Intensivavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim
 1. van Beeck EF, Branche CM, Szpilman D, Modell JH, Bierens JJ. A new definition of drowning: towards documentation and prevention of a global public health problem. Bull World Health Organ. 2005;83(11):853–856.
 2. Papa L, Hoelle R, Idris A. Systematic review of definitions for drowning incidents. Resuscitation. 2005;65(3):255–264.
 3. Redningsselskapet. Drukningsstatistikk. 15.01.2021. kommunikasjon.ntb.no  
 4. WHO. Drowning. Key facts. 27 April 2021. www.who.int  
 5. Wallis BA, Watt K, Franklin RC, Taylor M, Nixon JW, Kimble RM. Interventions associated with drowning prevention in children and adolescents: systematic literature review. Inj Prev. 2015;21(3):195–204.
 6. Mott TF, Latimer KM. Prevention and treatment of drowning. Am Fam Physician. 2016 Apr 1;93(7):576-582.
 7. Quan L, Mack CD, Schiff MA. Association of water temperature and submersion duration and drowning outcome. Resuscitation 2014; 85: 790. PubMed  
 8. Szpilman D, Bierens JJLM, Handley AJ, Orlowski JP. Drowning. Current concepts. N Engl J Med 2012; 366: 2102-10. New England Journal of Medicine  
 9. Tipton MJ, Golden FS. A proposed decision-making guide for the search, rescue and resuscitation of submersion (head under) victims based on expert opinion. Resuscitation 2011; 82: 819-24. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL