Hopp til hovedinnhold

Hypovolemisk sjokk

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Sjokk, utilstrekkelig perfusjon av vitale organer på grunn av for lite blodvolum.
Forekomst:
Forekommer typisk etter blødninger, brannskader eller generell dehydrering i forbindelse med diaré eller oppkast.
Symptomer:
Medtatt pasient, klam/blek hud, ev. svekket sensorium.
Funn:
BT < 90 mmHg, takykardi, etter hvert oliguri
Diagnostikk:
Klinisk diagnose, suppleres med nyrefunksjonsmåling, elektrolytter og arteriell blodgass
Behandling:
Intensivbehandling. Intravenøs væske, ev. blodtransfusjoner.
 1. Gaieski DF, Mikkelsen ME. Definition, classification, etiology, and pathophysiology of shock in adults. UpToDate, last updated Jan 11, 2022. UpToDate  
 2. Guerado E, Medina A, Mata MI, Galvan JM, Bertrand ML. Protocols for massive blood transfusion: when and why, and potential complications. Eur J Trauma Emerg Surg. 2016;42(3):283-295. PMID: 26650716 PubMed  
 3. Kolecki P. Hypovolemic shock. Medscape, last updated Oct 13, 2016. emedicine.medscape.com  
 4. Curry N, Davis PW. What's new in resuscitation strategies for the patient with multiple trauma?. Injury. 2012;43(7):1021-1028. PubMed  
 5. Roberts I, Blackhall K, Alderson P, Bunn F, Schierhout G. Human albumin solution for resuscitation and volume expansion in critically ill patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 11. Art. No.: CD001208. DOI: 10.1002/14651858.CD001208.pub4. DOI  
 6. Wiseth R. Hypovolemisk sjokk. Norsk legemiddelhåndbok, sist publisert 24.06.2016. www.legemiddelhandboka.no  
 7. Zideman DA, De Buck ED, Singletary EM et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 9. First aid. Resuscitation. 2015 Oct;95:278-87. Epub 2015 Oct 15. PMID: 26477417. PubMed  
 8. Roberts I, Blackhall K, Dickinson KJ. Medical anti-shock trousers (pneumatic anti-shock garments) for circulatory support in patients with trauma. Cochrane Database of Systematic Reviews : Issue 6 of 12, June 2013. The Cochrane Library  
 9. Perel P, Roberts I, Ker K. Colloids versus crystalloids for fluid resuscitation in critically ill patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. The Cochrane Library  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Inst. for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Anton Hole, seksjonsoverlege, Intensivavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim