Hopp til hovedinnhold

Hypovolemisk sjokk

Sist oppdatert:

Sist revidert av:



Definisjon:
Sjokk, utilstrekkelig perfusjon av vitale organer på grunn av for lite blodvolum.
Forekomst:
Forekommer typisk etter blødninger, brannskader eller generell dehydrering i forbindelse med diare eller oppkast.
Symptomer:
Medtatt pasient, klam/blek hud, ev. svekket sensorium.
Funn:
BT < 90 mmHg, takykardi, etter hvert oliguri
Diagnostikk:
Klinisk diagnose, suppleres med nyrefunksjonsmåling, elektrolytter og arteriell blodgass
Behandling:
Intensivbehandling. Intravenøs væske, ev. blodtransfusjoner.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser på sykehus

Når henvise

Terapi

Behandlingsoversikt

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Førstehjelp

Medikamentell behandling på sykehus

Overvåkning

Forløp, komplikasjoner og prognose

Komplikasjoner

Prognose

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Inst. for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Anton Hole, seksjonsoverlege, Intensivavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim