Hopp til hovedinnhold

Sårskader

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Traumatiske hud- og bløtdelsskader, omfatter avskrapninger, abrasjoner, laserasjoner, kontusjoner, penetrerende skader
Forekomst:
Hyppig i primærhelsetjenesten
Symptomer:
Smerte, ev. funksjonstap ved skader av underliggende strukturer
Funn:
Blødning, hematom, ev. sensibilitetstap, redusert sirkulasjon eller funksjonstap, infeksjonstegn kan foreligge 
Diagnostikk:
Vurder alltid sårets størrelse, dypde, ev. fremmedlegemer, skade på underliggende strukturer, sirkulasjon og sensibilitet distalt. Bildeundersøkelser ved mistanke om skade på underliggende strukturer, eks. frakturer
Behandling:
Stanse blødning, ev. fjerne fremmedlegemer, rense og ev. revidere såret, lukke sårskaden om mulig
 1. Vaksinasjonsveilederen. Tetanusvaksine (stivkrampe) og tetanusimmunglobulin - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 04.04.2019. www.fhi.no  
 2. Danks RR. Wound closure technique. Medscape, Updated: Jun 22, 2021. Accsessed May 10, 2022 emedicine.medscape.com  
 3. Klempka A, Fischer C, Kauczor HU, Weber MA. Correlation Between Traumatic Skin and Subcutaneous Injuries and the Severity of Polytrauma Injury. Korrelation von traumatischen Läsionen der Cutis und Subcutis mit der Schwere der Polytraumaverletzung. Rofo. 2021;193(2):177-185. doi:10.1055/a-1207-0797 PMID: 33242897 PubMed  
 4. Carneiro BC, Cruz IAN, Chemin RN, et al. Multimodality Imaging of Foreign Bodies: New Insights into Old Challenges. Radiographics. 2020;40(7):1965-1986. doi:10.1148/rg.2020200061 PMID: 33136481 PubMed  
 5. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 05. mai 2022).
 6. Fernandez R, Griffiths R. Water for wound cleansing. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD003861. DOI: 10.1002/14651858.CD003861.pub3. DOI  
 7. Johannesen JT, Tabatabaeifar S, Hasanbegovic E. Det gyldne vindue for suturering af traumatiske sår. Ugeskr Læger 2022; 184: V06210536. ugeskriftet.dk  
 8. Forsch RT, Little SH, Williams C. Laceration Repair: A Practical Approach. Am Fam Phys 2017; 95: 628-36. pmid:28671402 PubMed  
 9. Mankowitz SL. Laceration Management. J Emerg Med. 2017;53(3):369-382. doi:10.1016/j.jemermed.2017.05.026.PMID: 28847677 PubMed  
 10. Steen K. Bør traumatiske hudsår lukkes innen åtte timer?. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1657-60. pmid:25223672 PubMed  
 11. Regula CG, Yag-Howard C. Suture Products and Techniques: What to Use, Where, and Why. Dermatol Surg. 2015 Oct. 41 Suppl 10:S187-200.
 12. Singer AJ, Kinariwala M, Lirov R, Thode Jr HC. Patterns of Use of Topical Skin Adhesives in the Emergency Department. Acad Emerg Med. 2010 May 14.
 13. Funder KS, Petersen JA, Steinmetz J. On-scene time and outcome after penetrating trauma: an observational study. Emerg Med J. 2011 Sep;28(9):797-801. Epub 2010 Oct 9. PMID: 20935332 PubMed  
 14. Leaper DJ, Harding KG. Traumatic and surgical wounds. BMJ 2006; 332: 532-5. PubMed  
 15. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Hellman, professor och överläkare, Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala (Medibas)
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)