Hopp til hovedinnhold

Innkomstsamtalen

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Stephan Ore, sykehjemslege, leder av Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin