Hopp til hovedinnhold

Samtykkekompetanse

Sist oppdatert: Sist revidert:


  1. Selbæk G, Kirkevold Ø, Engedal K. The prevalence of psychiatric symptoms and behavioural disturbances and the use of psychotropic drugs in Norwegian nursing homes. Int J Geriatr Psychiatry 2007; 22: 843-9. pmid:17193341 PubMed  
  2. Bergh S, Holmen J, Slatvedt I, Tambs K, Selbæk G. Demens og nevropsykiatriske symptomer hos sykehjemspasienter i Nord-Trøndelag . Tidsskr Nor Lægeforen 2012; 132: 1956-9. doi:10.4045/tidsskr.12.0194 DOI  
  3. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics.Seventh edition. New York: Oxford University Press, 2013
  4. Pedersen R, Hofmann B, Mangset M. Pasientautonomi og informert samtykke i klinisk arbeid. Tidsskr Nor Legeforen . tidsskriftet.no  
  5. Pedersen R, Hem MH, Gjerberg E, Førde R. Bruk av tvang i sykehjem etter ny lovgivning. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1935-9. doi:10.4045/tidsskr.13.0237 DOI  
  6. Tilsynsmelding 2012. Oslo: Statens helsetilsyn, 2013. legehandboka.no  
  7. Sessums LL, Zembrzuska H, Jackson JL. Does this patient have medical decision-making capacity. JAMA 2011; 306: 420-7. doi:10.1001/jama.2011.1023 DOI