Hopp til hovedinnhold

Adekvat legemiddelbehandling i sykehjem

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Gjøra L, Kjelvik G, Heine B et al. Forekomst av demens i Norge. Tønsberg: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse; 2020. ISBN 978-82-8061-579-4 butikk.aldringoghelse.no  
 2. Selbaek G, Kirkevold Ø, Engedal K. The prevalence of psychiatric symptoms and behavioural disturbances and the use of psychotropic drugs in Norwegian nursing homes. Int J Geriatr Psychiatry 2007; 22:843-9. PubMed  
 3. Fog AF, Mdala I, Engedal K, Straand J. Variation between nursing homes in drug use and in drug-related problems. BMC Geriatr. 2020 Sep 9;20(1):336. PMID: 32907532 PubMed  
 4. Ruths S, Sørensen PH, Kirkevold Ø, Husebø BS, Krüger K, Halvorsen KH, Selbaek G. Trends in psychotropic drug prescribing in Norwegian nursing homes from 1997 to 2009: a comparison of six cohorts. Int J Geriatr Psychiatry 2013; 28:868-76 PubMed  
 5. Kersten H, Ruths S, Wyller TB. Farmakoterapi i sykehjem. Tidsskr Nor Laegeforen 2009;129:1732-5 Tidsskrift for Den norske legeforening  
 6. Halvorsen KH, Ruths S, Granas AG, Viktil KK. Multidisciplinary intervention to identify and resolve drug-related problems in Norwegian nursing homes. Scand J Prim Health Care 2010; 28:82-8. PubMed  
 7. Dalleur O, Spinewine A, Henrard S, Losseau C, Speybroeck N, Boland B. Inappropriate prescribing and related hospital admissions in frail older persons according to the STOPP and START criteria. Drugs Aging 2012; 29:829-37 PubMed  
 8. Søraas IA, Staurset HB, Slørdal L, Spigset O. Legemiddelinteraksjoner hos pasienter I sykehjem. Tidsskr Nor Laegeforen 2014; 134:1041-6. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 9. Forsetlund L, Eike MC, Gjerberg E, Vist G. Effect of interventions to reduce potentially inappropriate use of drugs in nursing homes: a systematic review of randomised controlled trials.BMC Geriatr 2011;11:16 PubMed  
 10. O'Mahony D, O'Sullivan D, Byrne S, O'Connor MN, Ryan C, Gallagher P. STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 2. Age Ageing 2014 Oct 16. pii: afu145. Epub ahead of print
 11. Husebø BS, Husebø S. Sykehjemmene som arena for terminal omsorg – hvordan gjør vi det i praksis? Tidsskr Nor Laegeforen 2005; 125:1352-4 Tidsskrift for Den norske legeforening  
 12. Jansen K, Schaufel MA, Ruths S. Drug treatment at the end of life: An epidemiologic study in nursing homes. Scand J Prim Health Care 2014; Nov 3:1-6. Epub ahead of print
 13. Iden KR, Hjørleifsson S, Ruths S. Treatment decisions regarding antidepressants in nursing homes: a qualitative study. Scand J Prim Health Care 2011; 29: 252-6. PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sabine Ruths: allmennlege ved Os legesenter, seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Uni Research Helse, og professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.
 • Marit Stordal Bakken: LIS geriatri, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen og PhD-kandidat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitet i Bergen.