Hopp til hovedinnhold

Samstemming av legemidler

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Morten Finckenhagen, overlege Statens Legemiddelverk, spesialist i allmennmedisin