Hopp til hovedinnhold

Strukturert legemiddelgjennomgang

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Helsedirektoratet. IS-1998. Veileder om legemiddelgjennomganger. Utgitt: 06/2012, Sist oppdatert: 09/2015 www.helsedirektoratet.no  
 2. Ruths S, Viktil KK, Blix HS . Klassifisering av legemiddelrelaterte problemer. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3073-6. PubMed  
 3. Davidsson M, Vibe OE, Ruths S, et. al. A multidisciplinary approach to improve drug therapy in nursing homes. J Multidiscip Healthc 2011; 2011:4: 9-13.
 4. Halvorsen KH, Ruths S, Granas AG, Viktil KK. Multidisciplinary intervention to identify and resolve drug-related problems in Norwegian nursing homes. Scand J Prim Health Care 2010; 28: 82-8. PubMed  
 5. Kersten H, Ruths S, Wyller TB. Farmakoterapi i sykehjem. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1732-5. PubMed  
 6. Ruths S, Straand J, Nygaard H. Psychotropic drug use in nursing homes – diagnostic indications and variations between institutions. Eur J Clin Pharmacol 2001; 57: 523-8. PubMed  
 7. Forsetlund L, Eike MC, Gjerberg E, Vist G. Effekt av tiltak for å redusere potensielt uheldig bruk av legemidler i sykehjem: en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte forsøk. PubMedRapport fra Kunnskapssenteret nr 14-2010. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2010.
 8. Ruths S, Praktisk legemiddelhåndtering i sykehjem, Utposten nr 5 - 2010
 9. Rognstad S, Brekke M, Fetveit A, et. al. The Norwegian General Practice (NORGEP) criteria for assessing potentially inappropriate prescriptions to elderly patients. A modified Delphi study.. Scand J Prim Health Care 2009; 27: 153-9. PubMed  
 10. Gallagher P, Baeyens JP, Topinkova E, et.al. Inter-rater reliability of STOPP (Screening Tool of Older Persons' Prescriptions) and START (Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment) criteria amongst physicians in six European countries. Age Ageing 2009; 38: 603-6. PubMed  
 11. Lavan AH, Gallagher P, Parsons C, O'Mahony D. STOPPFrail (Screening Tool of Older Persons Prescriptions in Frail adults with limited life expectancy): consensus validation. Age Ageing. 2017 Jul 1;46(4):600-607. PMID: 28119312.
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sabine Ruths, Førsteamanuensis dr.med., Allmennmedisinsk forskningsenhet/Uni helse og Institutt for samfunnsmedisinske fag/Universitetet i Bergen
 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim