Hopp til hovedinnhold

Hud og sårinfeksjoner i sykehjem

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Akselsen PE, Ruths S. Hud og sårinfeksjoner i sykehjem. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, 2014.
  1. Alberg T, Holen Ø, Blix HS et al. Antibiotikabruk og infeksjoner i sykehjem. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 357-61. pmid:28272565 PubMed  
  2. Helsedirektoratet (2022). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten, nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 07. sept. 2022, lest 29.03.2023).
  3. Sykehjemsmedisin (Bergen). Metodebok. Sist oppdatert 20.05.2022.
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL