Hopp til hovedinnhold

Urinveisinfeksjon i sykehjem

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 24. jan 2022).
  1. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
  2. Engtrø E, Nore SP, Kittang BR, et al. Metodebok for sykehjemsleger. Bergen kommune. Tredje utgave 2020.
  3. Gharbi M, Drysdale JH, Lishman H, et al. Antibiotic management of urinary tract infection in elderly patients in primary care and its association with bloodstream infections and all cause mortality: population based cohort study. BMJ 2019; 364: l525. pmid:30814048 PubMed  
  4. Crellin E, Mansfield KE, Leyrat C, et al. Trimethoprim use for urinary tract infection and risk of adverse outcomes in older patients: cohort study. BMJ 2018; 360: k341. pmid:29438980 PubMed  
  5. Haugen W, Spigset O. Hvordan forebygge residiverende urinveisinfeksjoner etter menopausen. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 42-4. doi:10.4045/tidsskr.14.1021 DOI  
  6. Juthani-Mehta M, Van Ness PH, Bianco L, et al. Effect of cranberry capsules on bacateriuria plus pyuria among older women in nursing homes. JAMA . doi:10.1001/jama.2016.16141 DOI  
  7. Williams G, Hahn D, Stephens JH et al. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2023, Issue 4. Art. No.: CD001321. DOI: 10.1002/14651858.CD001321.pub6 DOI  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL