Hopp til hovedinnhold

Terminal omsorg i sykehjem

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Albert RH. End-of-Life Care: Managing Common Symptoms. Am Fam Physician. 2017;95(6):356-361. PubMed  
 2. Husebø BS, Husebø S. Sykehjemmene som arena for terminal omsorg - hvordan gjør vi det i praksis?. Tidsskr Nor Laegeforen 2005; 125: 1352-4. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 3. Hall S, Kolliakou A, Petkova H, et.al. Interventions for improving palliative care for older people living in nursing care homes. Cochrane Database Syst Rev 2011; 16: CD007132. Cochrane (DOI)  
 4. Chan R, Webster J. End-of-life care pathways for improving outcomes in caring for the dying. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD008006. DOI: 10.1002/14651858.CD008006.pub2 DOI  
 5. Førde R, Pedersen R, Halvorsen M, et.al. Nasjonal veileder for beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende. Helsedirektoratet, sist oppdatert 01. april 2013.
 6. Statistisk sentralbyrå, tabell 19 Dødsfall av underliggende dødsårsak, etter dødssted. Prosent. 2009
 7. Barnes H, McDonald J, Smallwood N, Manser R. Opioids for the palliation of refractory breathlessness in adults with advanced disease and terminal illness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD011008. DOI: 10.1002/14651858.CD011008.pub2. DOI  
 8. Verberkt CA, van den Beuken-van Everdingen MHJ, Schols JMGA et al. Respiratory adverse effects of opioids for breathlessness: a systematic review and meta-analysis. Eur Respir J 2017. pmid:29167300 PubMed  
 9. Simon ST, Higginson IJ, Booth S, et. al. Benzodiazepines for the relief of breathlessness in advanced malignant and non-malignant diseases in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD007354. DOI: 10.1002/14651858.CD007354.pub2 DOI  
 10. Wee B, Hillier R. Interventions for noisy breathing in patients near to death. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD005177. DOI: 10.1002/14651858.CD005177.pub2 DOI  
 11. Perkins P, Dorman S. Haloperidol for the treatment of nausea and vomiting in palliative care patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD006271. DOI: 10.1002/14651858.CD006271.pub2 DOI  
 12. Candy B, Jones L, Goodman ML, et.al. Laxatives or methylnaltrexone for the management of constipation in palliative care patients. Cochrane Database Syst Rev 2011; 19: CD003448. Cochrane (DOI)  
 13. Østergaard I, Ottesen SS, Damkier A. Den døende patient. Ugeskr Læger 2007; 169: 3768 Ugeskrift for Læger  
 14. Husebø BS. Smerteevaluering ved demens. Tidsskr Nor Laegeforen 2009; 129: 1996-8 Tidsskrift for Den norske legeforening  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bettina S. Husebø, MD, PhD, postdoktor Universitetet i Bergen; Institutt for samfunnsmedisinske fag Kalfarveien 31 5020 Bergen
 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim