Hopp til hovedinnhold
Grunnbehandlingen ved allergi er antihistaminer.
Grunnbehandlingen ved allergi er antihistaminer.

Allergi - en oversikt

Allergi er en tilstand som skyldes overømfintlighet (hypersensitivitet) overfor ulike stoffer. Det kan for eksempel være en reaksjon på enkelte matvarer, insektstikk, medikamenter, stoffer som kommer i kontakt med huden, noe vi puster inn.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/kroppen-var/sykdomsprosesser/allergi-detaljert-oversikt/ 

Hva er allergi?

Hvem blir allergiske?

Symptomer

Inndeling

IgE-mediert allergi

Ikke-IgE-medierte allergier

Behandling

Vil du vite mer?