Hopp til hovedinnhold

Kontaktallergi i munnhulen

Kontaktallergi i munnhulen er reaksjoner fra slimhinnen i munnen på kontakt med bestemte typer mat, tannfyllinger, tannkrem. Munnslimhinnen reagerer langt sjeldnere med kontaktallergi enn huden.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/kontaktallergi-i-munnhulen/ 

Hva er kontaktallergi i munnhulen?

Sykdomsmekanisme

Årsak

Amalgam

Plaststoffer

Gull

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Utskiftning av gamle tannfyllinger??

Bidrag fra folketrygden ved reaksjon på tannmateriale

Prognosen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Kontaktallergi i munnhulen. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Morken T, Gjerdet NR. Kontaktallergi i munnhulen. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1342-4. PubMed 
  2. Dal Sacco D, Gibelli D, Gallo R. Contact allergy in the burning mouth syndrome: a retrospective study on 38 patients. Acta Derm Venereol 2005; 85: 63-4. PubMed 
  3. Feller L, Wood NH, Khammissa RA, Lemmer J. Review: allergic contact stomatitis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2017; 123: 559-565. PubMed 
  4. Tosti A. Contact stomatitis. Medscape, last updated Dec 15, 2017. emedicine.medscape.com 
  5. Cifuentes M, Davari P, Rogers RS 3rd. Contact stomatitis. Clin Dermatol. 2017; 35: 435-440. PMID: 28916024. PubMed 
  6. Zarone F, Di Mauro MI, Ausiello P, Ruggiero G, Sorrentino R. Current status on lithium disilicate and zirconia: a narrative review. BMC Oral Health. 2019;19(1):134. Published 2019 Jul 4. PMID: 31272441. PubMed 
  7. Syed M, Chopra R, Sachdev V. Allergic Reactions to Dental Materials-A Systematic Review. J Clin Diagn Res. 2015 Oct;9(10):ZE04-9. Epub 2015 Oct 1. PMID: 26557634 PubMed 
  8. Zakrzewska J, Buchanan JA. Burning mouth syndrome. BMJ Clin Evid. 2016 Jan 7;2016:1301. PMID: 26745781 PubMed 
  9. Larsen KR, Johansen JD, Reibel J, Zachariae C, Rosing K, Pedersen AML. Oral symptoms and salivary findings in oral lichen planus, oral lichenoid lesions and stomatitis. BMC Oral Health. 2017; 17: 103. PMID: 28662707. PubMed