Hopp til hovedinnhold

Lateksallergi

Lateksallergi er først og fremst knyttet til bruk av gummihansker. Det fører til utvikling av håndeksem og i sjeldnere tilfeller til mer alvorlig allergi.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/allergi/hudallergi/lateksallergi/ 

Hva er lateks?

Hva er lateksallergi?

Hvem får lateksallergi?

Diagnostikk

Behandling

Forebyggende behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Lateksallergi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Pollart SM, Warniment C, Mori T. Latex allergy. Am Fam Physician 2009; 80: 1413-8. American Family Physician 
 2. Hamilton RG. Latex allergy: Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis. UpToDate, last updated April 16, 2014. UpToDate 
 3. Taylor JS, Erkek E. Latex allergy: diagnosis and management. Dermatol Ther 2004; 17: 289-301. PubMed 
 4. Phaswana SM, Naidoo S. The prevalence of latex sensitisation and allergy and associated risk factors among healthcare workers using hypoallergenic latex gloves at King Edward VIII Hospital, KwaZulu-Natal South Africa: a cross-sectional study. BMJ Open 2013; 3:e002900.
 5. Pollart SM, Warniment C, Mori T. Latex allergy. Am Fam Physician 2009; 80: 1413-8. American Family Physician 
 6. Bousquet J, Flahault A, Vandenplas O, et al. Natural rubber latex allergy among health care workers: a systematic review of the evidence. J Allergy Clin Immunol 2006; 118: 447-54. PubMed 
 7. Sapan N, Nacarkucuk E, Canitez Y, Saglam H. Evaluation of the need for routine preoperative latex allergy tests in children. Pediatr Int 2002; 44: 157-62. PubMed 
 8. Schmid K, Christoph Broding H, Niklas D, Drexler H. Latex sensitization in dental students using powder-free gloves low in latex protein: a cross-sectional study. Contact Dermatitis 2002; 47: 103-8. PubMed 
 9. Suli C, Lorini M, Mistrello G, Tedeschi A. Diagnosis of latex hypersensitivity: comparison of different methods. Eur Ann Allergy Clin Immunol 2006; 38: 24-30. PubMed 
 10. Hamilton RG. Latex allergy: Management. UpToDate, last updated April 21, 2014. UpToDate 
 11. Smith AM, Amin HS, Biagini RE, et al. Percutaneous reactivity to natural rubber latex proteins persists in health-care workers following avoidance of natural rubber latex. Clin Exp Allergy 2007; 37: 1349-56. PubMed 
 12. Ausili E, Tabacco F, Focarelli B, Nucera E, Patriarca G, Rendeli C. Prevalence of latex allergy in spina bifida: genetic and environmental risk factors. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2007; 11: 149-53. PubMed 
 13. LaMontagne AD, Radi S, Elder DS, Abramson MJ, Sim M. Primary prevention of latex related sensitisation and occupational asthma: a systematic review. Occup Environ Med 2006; 63: 359-64. PubMed 
 14. Nettis E, Colanardi MC, Soccio AL, et al. Double-blind, placebo-controlled study of sublingual immunotherapy in patients with latex-induced urticaria: a 12-month study. Br J Dermatol 2007; 156: 674-81. PubMed 
 15. Nucera E, Schiavino D, Sabato V, et al. Sublingual immunotherapy for latex allergy: tolerability and safety profile of rush build-up phase. Curr Med Res Opin 2008; 24: 1147-54. PubMed 
 16. Bernardini R, Pecora S, Milani M, Burastero SE. Natural rubber latex allergy in children: clinical and immunological effects of 3-years sublingual immunotherapy. Eur Ann Allergy Clin Immunol 2008; 40: 142-7. PubMed