Hopp til hovedinnhold
Dersom du har lateksallergi, kan du redusere risikoen for eksponering ved å unngå direkte kontakt med lateks, for eksempel ved å slutte å bruke latekshansker.
Dersom du har lateksallergi, kan du redusere risikoen for eksponering ved å unngå direkte kontakt med lateks, for eksempel ved å slutte å bruke latekshansker.

Lateksallergi

Lateksallergi er først og fremst knyttet til bruk av gummihansker. Det fører til utvikling av håndeksem og i sjeldnere tilfeller til mer alvorlig allergi.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/allergi/hudallergi/lateksallergi/ 

Hva er lateks?

Hva er lateksallergi?

Hvem får lateksallergi?

Diagnostikk

Behandling

Forebyggende behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Lateksallergi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Parisi CAS, Kelly KJ, Ansotegui IJ et al. Update on latex allergy: New insights into an old problem. World Allergy Organ J. 2021 Jul 28;14(8):100569. PMID: 34386153 PubMed 
  2. Blaabjerg MS, Andersen KE, Bindslev-Jensen C, Mortz CG. Decrease in the rate of sensitization and clinical allergy to natural rubber latex. Contact Dermatitis. 2015 Jul;73(1):21-8. Epub 2015 Mar 25. PMID: 25817831 PubMed 
  3. Phaswana SM, Naidoo S. The prevalence of latex sensitisation and allergy and associated risk factors among healthcare workers using hypoallergenic latex gloves at King Edward VIII Hospital, KwaZulu-Natal South Africa: a cross-sectional study. BMJ Open 2013; 3:e002900. PMID: 24327359 PubMed 
  4. Bousquet J, Flahault A, Vandenplas O, et al. Natural rubber latex allergy among health care workers: a systematic review of the evidence. J Allergy Clin Immunol 2006; 118: 447-54. PubMed 
  5. Pollart SM, Warniment C, Mori T. Latex allergy. Am Fam Physician 2009; 80: 1413-8. American Family Physician